"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Forskning om Covid-19

Forskarnätverk Vid institutionen för klinisk mikrobiologi pågår flera kliniska forskningsstudier om covid-19. Forskningen är inriktad på sjukdomsmekanismer och immunsvaret vid covid-19 och innefattar kliniska studier och prövningar för uppföljning av vaccinering mot covid-19. I alla studier samlas prover in i en biobank innan de analyseras på laboratorier.

Vad är Covid -19?

Covid-19 är en infektionssjukdom som kan orsaka allt från mild till svår sjukdom.

Om Covid -19, vaccin och immunförsvaret

Forskare berättar om Covid -19, vacciner och om immunförsvaret

Frågor och svar

Vi svarar på några vanliga frågorna om covid-19, vaccin och immunförsvar.

Forskarna bakom studierna

Här får du veta mer om forskarna bakom studierna.

Forskningsstudier

Här finns information om de tre studierna som kallas CoVacc, CoVUm och SÄBO. Under Forskarna bakom studierna, finns mer att läsa om både forskargrupper och forskningsstudier.

CoVacc - Immunsvar vid vaccination mot covid-19

CoVacc är en nationell forskningsstudie som leds av Umeå Universitet för att följa immunsvar efter vaccination, samt att öka förståelsen för de mekanismer som ger skydd mot svår covid-19. I CoVacc ingår en mängd delstudier, bland annat detaljstuderar vi hur olika vaccintyper triggar immunförsvaret, hur långvarig immunitet skapas, samt hur det skyddar mot infektion och/eller död. Resultat av studierna har fått stort internationellt genomslag och skapar beredskap inför framtida pandemier.

CoVacc startade 2021 och pågår i Umeå, Östersund, Karlstad, Örebro och Eskilstuna. De cirka 600 forskningspersonerna som deltar i studien lämnar regelbundet blodprover och kommer att följas upp till fyra år efter vaccination. Studien ingår i en klinisk prövning och är en öppen multicenter fas IV, där resultat rapporteras till Läkemedelsverket.

Uppföljningsbesök och provtagning sker via Kliniskt forskningscentrum på olika håll i landet.

CoVacc ingår i en större studie, COVERS/PREPARE, där vi tillsammans med forskare från Lund, Karolinska Institutet samt smittskyddsläkare och infektionsläkare vid ett antal svenska sjukvårdsregioner utvärderar hur vaccinering mot covid-19 fungerar i stor skala med målsättningen att bygga upp en beredskap inför kommande pandemier och där detaljerade labdata kopplas till nationella register. Resultat från COVERS rapporteras löpande in till Folkhälsomyndigheten som hjälp för att skapa framtidens vaccinstrategier.

Umeå
Kliniskt forskningscentrum, Norrlands universitetssjukhus 
Ansvarig läkare: Clas Ahlm 

Östersund 
Kliniskt forskningscentrum, Östersunds sjukhus 
Ansvarig läkare: Micael Widerström 

Karlstad 
Centrum för klinisk forskning, Region Värmland 
Ansvarig läkare: Staffan Tevell 

Örebro 
Kliniskt forskningscentrum, Region Örebro län 
Ansvarig läkare: Anja Rosdahl 

Eskilstuna 
Diagnostiskt centrum, Infektion- och lungkliniken, Mälarsjukhuset.
Ansvarig läkare: Markus Kalén 

CoVUm - Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19 infektion 

CoVUm-studien är en nationell forskningsstudie som leds av Umeå Universitet för att studera olika aspekter av covid-19.

Studien startade 2020 och innefattar över 500 personer som insjuknat i covid-19. I Umeå, Örebro, Karlstad och Västerås lämnar studiedeltagarna prover med jämna mellanrum och det görs också fysiologiska och funktionella kontroller.

Vi använder dessa prover och kontroller för att bättre förstå sjukdomen covid-19, viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2) och för att följa hur coronaantikroppsnivåerna förändras över tid. Dessutom vill vi undersöka varför vissa individer har ihållande symtom efter infektion (långtidscovid).

De prover som samlas in i CoVUm-studien kommer vara en värdefull tillgång för forskningen om covid-19 under många år framöver.

Uppföljningsbesök och provtagning sker via mottagningar på olika håll i landet: 

Umeå
Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus 
Ansvarig läkare: Clas Ahlm 

Östersund
Kliniskt forskningscentrum, Östersunds sjukhus 
Ansvarig läkare: Micael Widerström 

Karlstad
Centrum för klinisk forskning, Region Värmland
Ansvarig läkare: Staffan Tevell 

Örebro
Kliniskt forskningscentrum, Region Örebro län 
Ansvarig läkare: Sara Cajander 

Västerås
Centrum för klinisk forskning, Västerås
Ansvarig läkare: Emeli Månsson

SÄBO-studien - Immunsvar vid vaccination mot covid-19 hos personer på äldreboenden

SÄBO-studien är en nationell studie där vi undersöker immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade personer som bor på olika boenden inom kommunal vård- och omsorg, främst på särskilda äldreboenden (SÄBO).  

Studien startade 2021 och pågår i fem regioner - Västerbotten, Stockholm, Örebro, Jämtland-Härjedalen och Skåne. Över 3000 deltagare på över 100 äldreboenden har sedan starten deltagit i studien.

Var tredje månad erbjuds deltagarna att lämna ett blodprov via ett stick i fingret för att mäta coronaantikroppar i blodet. Antikroppsanalyserna kombineras med undersökningar i befolknings-och sjukvårdsregister, såsom nationella vaccinationsregistret.

På detta sätt kan vi studera hur länge vaccinering skyddar mot allvarlig covid-19-sjukdom och hur immunsvaret hos äldre personer ändras med tiden.

Tack vare ett samarbete med Folkhälsomyndigheten används denna kunskap löpande för att besluta om nya påfyllnadsdoser av vaccin till personer på äldreboenden i Sverige.

Studieansvariga läkare

Anders Johansson, överläkare Region Västerbotten
Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland/Härjedalen 
Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro 
Christian Molnar, läkare vid Familjeläkarna AB, Stockholm 
Louise Bennet, överläkare i Region Skåne 

Nyheter i urval

Äldre med lite antikroppar kan behöva extra vaccindos

Stark effekt av tredje dosen vaccin hos äldre

Hur länge räcker vaccinimmunitet mot covid-19 hos äldre?

I klippet från TV4 intervjuas en studiedeltagare på ett äldreboende om deltagandet i SÄBO-studien. TV4 Nyheterna, 25 okt 2021.

Mer att läsa

https://kliniskastudier.se/forum-soder/regionala-forskningsprojekt/covers

Forskning om covid-19

Forskare bakom egenprovtagning

1177

 

 

Forskningsledare

Johan Normark
Universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad läkare, universitetslektor
E-post
E-post
Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09
Anders Johansson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Vinnova, Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Externa finansiärer

Forskare berättar om Covid-forskning

Niklas Arnberg: Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Mattias Forsell: Vad säger antikroppstest om vårt immunförsvar?

Antikroppar är protein som bildas mot främmande ämnen som virus, och kan skräddarsys mot nya infektioner.

Anders Johansson: Vad skyddar mot Covid-19?

Åtgärder mot smittspridning handlar om att ändra människors beteenden och skapa immunitet genom vaccinering.

Anne Lindberg: Hur många har haft Covid-19 i norra Sverige?

En jämförelse mellan Norrbotten och Västerbotten, visade stora skillnader både mellan och inom regionerna.

Mattias Forsell: Vaccinets livräddande molekyler

Den kunskap forskarna fått genom Covid-19, kan vara till nytta vid framtida pandemier.

Johan Normark Vad har vi gjort för att förstå Covid-19?

Forskare i Umeå har studerat hur Covid-19 fungerar, hur den kan diagnostiseras och hur den ska behandlas.

Elin Thysell Ditt blod – en nyckel i covid-forskning

Varför dör till synes friska personer av ett förkylningsvirus, medan andra knappt märker att de är sjuka?

Senast uppdaterad: 2024-07-12