"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Westin

Jag är doktorand inom pedagogik med inriktning specialpedagogik. Mitt huvudfokus berör tillhörighet, utbildning och intellektuell funktionsnedsättning. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är anställd som doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid pedagogiska institutionen sedan augusti 2020. Jag är utbildad tidigare år lärare (1-6), lärare i förskola och förskoleklass, speciallärare inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, specialpedagog och har även en magisterexamen i specialpedagogik. 

I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig bland annat av känslan av tillhörighet (Sense of Belonging) hos elever diagnostiserade med intellektuell funktionsnedsättning, samt hur lärmiljön kan skapa förutsättningar för elevers sociala gemenskap och lärande.

Jag är aktiv inom pedagogiska institutionens forskargrupp inom specialpedagogik där vi bland annat forskar om barns, ungas och vuxnas möjligheter och utmaningar vad gäller delaktighet och lärande i olika kontexter. Det omfattar bland annat individens relation i förhållande till samhällets och skolväsendets normer, villkor och resurser.

10th SAERA conference: abstract and programme book, East London, South Africa: Rhodes University 2023 : 246-246
Westin, Anna
10th SAERA conference: Abstract and Programme Book, East London, South Africa: Rhodes University 2023 : 208-208
Westin, Anna
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA Conference 2022, Reykjavík: University of Iceland 2022 : 417-418
Westin, Anna; Wickman, Kim; Takala, Marjatta

Forskningsprojekt

Jag undervisar främst inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen, samt kurser inom specialpedagogik.