"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Axel Flinth

Biträdande Universitetslektor i Matematik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik
Plats

Jag är biträdande universitetslektor i matematik. Min forskning berör olika typer av maskininlärning, alltså hur vi med hjälp av matematik kan hjälpa datorer att se mönster i stora mängder data.
Jag är särskilt intresserad av compressed sensing, vilket kan sammanfattas som metoder för att med hjälp av strukturantaganden möjliggöra rekonstruktion av signaler från ofullständig data, samt ekvivarians i djupa neurala nätverk, vilket innebär att jag tittar på hur symmetrier i datan kan utnyttjas, och vilka effekter dessa metoder har.
Jag disputerade vid Technische Universität Berlin år 2018, och har sedan dess arbetat i Toulouse och i Göteborg innan jag kom till Umeå.

Image analysis: 23rd Scandinavian conference, SCIA 2023, Sirkka, Finland, April 18–21, 2023, proceedings, part II, Cham: Springer Nature 2023 : 59-76
Brynte, Lucas; Bökman, Georg; Flinth, Axel; et al.
Transactions on Machine Learning Research
Bökman, Georg; Flinth, Axel; Kahl, Fredrik
2023 6th International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet), IEEE 2023 : 1-8
Wunder, Gerhard; Flinth, Axel; Becker, Daniel; et al.
IEEE Transactions on Information Theory, IEEE 2023, Vol. 69, (10) : 6719-6738
Wunder, Gerhard; Flinth, Axel; Gross, Benedikt
Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Computer Society 2022 : 10966-10975
Bokman, Georg; Kahla, Fredrik; Flinth, Axel

Forskningsprojekt

1 april 2022 till 31 mars 2027