"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johan Gunséus

Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data

Forskargrupp Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.

Forskargruppen på Institutionen för matematik och matematisk statistik leds av professor Jun Yu och bedriver forskning inom signal/bildanalys, statistiskt inlärning och inferens för spatiotemporala data.

Forskningsexpertis

Vi arbetar med att tackla teoretiska problem i Data Science och utveckla statistiska inlärningsmetoder för att lösa verkliga problem, som härrör från olika tillämpningsområden, bland annat atmosfärisk isbildning, epidemiologi, fordonsindustrin, geokemi och hydrologi, idrottsvetenskap, klimatforskning, medicinsk teknik, spatial ekologi, strålningsonkologi och transport.

Den statistiska inlärning och inferens som studeras inkluderar: statistisk inlärning med gleshet, compressive sensing, matematik för data science, hierarkisk spatiotemporal modellering, icke-parametrisk densitets-/intensitetsuppskattning och utjämningsteknik, statistisk inferens för dolda Markov-modeller och stokastiska fält, statistik analys för punktprocesser samt wavelet-teori med tillämpning i signal och bildanalys.

Vad gäller dataanalysverktyg: intelligent datainsamlingsmetoder genom compressive sensing, storskalig miljödatamodell, multimodal bildbehandling, modeller för trädtillväxt och generell modellering av biologiska populationer i rum och tid.

Cancerforskning

Två av forskargruppens projekt har anknytning till cancer. Syftet med det ena projektet är att utveckla stokastiska modeller och statistiska metoder som kan ge säkrare uppskattningar av de fysiologiska parametrar som kan fås från flera olika spatiotemporala signaler, inklusive DCE-MRI och MRS. Analysmetoder kommer att tillämpas inom bland annat karakterisering av cancertumörer.

Huvudsyftet med det andra projektet är att utveckla statistiska inlärningsmetoder för att optimera datainsamlingen samt minimera osäkerheter vid MRI och PET baserade undersökningar inom cancervård och cancerforskning.

Samarbete

Samarbeten vid Umeå universitet

CLiC
CMTF
UMIT
UPSC
Umeå School of Sport Sciences
Department of Radiation Sciences: Thomas Asklund, Patrik Brynolfsson, Anders Garpebring, Christer Grönlund, Adam Johansson, Håkan Jonsson, Mikael Karlsson, Anne Larsson Strömvall, Tufve Nyholm, Urban Wiklund
Sports Medicine: Kajsa Gilenstam, Christer Malm, Michael Svensson
Magnus Ekström (Department of Statistics)
Göran Englund (Department of Ecology and Environmental Sciences)
Charlotte Häger (Department of Community Medicine and Rehabilitation)
Shafiq ur Rehman (Department of Applied Physics and Electronics)
Tor Söderström (Department of Pedagogy)
Johan Trygg (Department of Chemistry)
Patrik Eklund (Department of Computing Science)
Mats Johansson (Department of Computing Science)
Lili Jiang (Department of Computing Science)
Maria Eriksson (Department of Plant Physiology)

Samarbetspartners utanför Umeå universitet:

Anastassia Baxevani (University of Cyprus, Nicosia, Cyprus)
Pavel Grabarnik (Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia)
Juha Heikkinen (The Finnish Forest Research Institute, Finland)
Dinghua Huang (China University of Geosciences, Wuhan, China)
M.N.M. van Lieshout (CWI research centre, Amsterdam, The Netherlands)
Zhengyan Lin (Department of Mathematical Sciences, Zhejiang University, China)
Stefan Löfgren (Department of Aquatic Sciences and Assessment, SLU)
Jorge Mateu (Department of Mathematics, Universitat Jaume I, Castellón, Spain)
Kenneth Nyström (Department of Forest Resource Management, SLU)
Henning Omre (Department of Mathematics, NTNU, Norway)
Nils Östlund (Konftel, Umeå)
Arne Pommerening (Department of Forest Resource Management, SLU)
Bo Ranneby (Centre of Biostochastics, SLU)
Holger Rauhut (Department of Mathematics, RWTH Aachen University, Germany)
Claudia Redenbach (Kaiserslautern University, Germany)
Aila Särkkä (Department of Mathematics Statistics, Chalmers University of Technology)
Mari Myllymäki (LUKE, Finland)
Juha Heikkinen (LUKE, Finland)
Jia Li (Penn State University, USA)
Jonas Örmin (Volvo GTO, Umeå)
Hans Wenngren (Volvo GTO, Umeå)
Kent Sundberg (Volvo GTO, Umeå)
Eric Lindahl (Volvo GTO, Umeå)
Sandra Finér (Volvo GTO, Umeå)
Kendall Rutledge (Novia, Finland)
Niklas Frände (Novia, Finland)
Petri Välisuo (University of Vasa, Finland)
Mohammad Virk (University of Tromsö, Norway)
Javier Martin-Torres (Luleå University of Technology)
Ricardo Fonseca (Luleå University of Technology)
Heli Koivuluoto (Tempere University)

Ida Häggström (Chalmers)

Forskningsledare

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Cancer, Matematik, Statistik

Tidigare medlemmar

Alex Teterukovsky (Head of Actuary and Head of Product and Price, If Insurance, Sweden)

Yingfu Xie (Time Series and Data Analyst, SCB, Statistics Sweden)

Pia Löthgren (Statistician, Region Skåne, Sweden)

David Bolin (Associate Professor at King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia)

Kristi Kuljus (Senior Research Fellow at University of Tartu, Estonia)

Zhiyong Zhou (Professor at Zhejiang University City College, China)

Ottmar Cronie (Associate Professor at Chalmers University of Technology, Sweden)

Fekadu Bayisa (Research Fellow at University of Guelph, Canada)

Jianfeng Wang (Principal Statistician, Kenvue)

Mohammad Ghorbani (Associate Professor at Luleå University of Technology, Sweden)

Robin Rohlén (Postdoctoral Researcher at Lund University, Sweden)

Bild på Klara Leffler som justerar PET-maskinen.
Säkrare undersökning av cancerpatienter med nya metoder

Förbättrad datainsamling vid PET-undersökningar ökar patientens säkerhet och komfort.

Senast uppdaterad: 2023-02-09