"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Avvägning i icke-konvex inlärning

Forskningsprojekt WASP-finansierat AI/Math projekt inom statistisk inlärning, särskilt inom icke-konvex inlärning och inferens.

WASP har lanserat ett program som utvecklar matematiken bakom AI och stärker Sveriges position i området. Detta projekt är en del av WASP:s rekryteringsprogram och är tänkt att ytterligare utveckla forskningsmiljön inom statistisk inlärning, särskilt inom icke-konvex inlärning och inferens, vid Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet. I projektet ingår ett rekryteringspaket innefattande en biträdande universitetslektor, en doktorand, två postdoktorala forskare och projektmedel, med en budget ca 14 mkr över 5 år.

Projektansvarig

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-04-01 2027-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Matematik, Statistik

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Projektbeskrivning

Industriella robotar, autonoma bilar, algoritmer som handlar aktier och utvärdering av medicinska bilder med djupinlärningsalgoritmer kräver alla realtids, intelligent och automatiserat beslutsfattande från komplexa och heterogena data i en ständigt växande skala och takt. Det här innebär teoretiska och algoritmiska utmaningar utan motstycke samt möjligheter för forskare att samla in och transformera data till information, förutsägelser och intelligenta beslut.

Optimeringsteori är centralt i modern statistisk inlärning och i föregrunden för denna. Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att utveckla nästa generations inlärningsteori för att ta sig an ovanstående utmaningar i kontexten av modern statistisk inlärning samt möjligen utforska deras tillämpningar inom AI, inklusive medicinska bilder, automatisk kvalitetskontroll och självkörande bilar, utvärderade både på simulerad och riktiga data.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-15