"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Benno Krachler

Verksamhetschef Livsstilsmedicin Österåsen, med Dr.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som överläkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3tr, Norrlands universitetssjukhus

Levnadsvanornas betydelse både för att främja hälsa men även i behandling av sjukdom (livsstilsmedicin). I synnerhet intensiva livsstilsinterventioner i internatform. Livsstilsmedicin som ämne och dess ställning i läkarutbildningen.

Lifestyle Medicine, John Wiley & Sons 2024, Vol. 5, (1)
Englund, Anja; Nilsson Sommar, Johan; Krachler, Benno
Atherosclerosis, Elsevier 2022, Vol. 362 : 1-10
Lind, Lars; Markstad, Hanna; Ahlström, Håkan; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2021, Vol. 23
Krachler, Benno; Jerdén, L.; Tönnesen, H.; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (4)
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (5) : 1-11
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2020, Vol. 18
Raza, Wasif; Krachler, Benno; Forsberg, Bertil; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 9-9
Krachler, Benno; Blomfeldt, Marcus
American Journal of Lifestyle Medicine, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6) : 611-614
Krachler, Benno; Jerdén, Lars; Lindén, Christina
Läkartidningen, Läkartidningen förlag AB 2018, Vol. 115
Krachler, Benno; Jerdén, Lars; Lindén, Christina
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2018, Vol. 26, (2) : 196-198
Krachler, Benno; Stovitz, Steven D.
American Journal of Cardiology, Elsevier 2017, Vol. 120, (11) : 2119-
Krachler, Benno; Stovitz, Steven D.
Journal of the American College of Cardiology, Elsevier 2016, Vol. 67, (3) : 349-349
Krachler, Benno; Lindahl, Bernt
Preventive Medicine, Elsevier 2016, Vol. 91 : 395-396
Krachler, Benno; Nordström, Anna; Lindahl, Bernt
American Journal of Epidemiology, Vol. 182, (3) : 278-278
Krachler, Benno
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (9) : 1171-1179
Krachler, Benno; Savonen, Kai; Komulainen, Pirjo; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2015, Vol. 189 : 234-234
Krachler, Benno; Savonen, Kai; Komulainen, Pirjo; et al.
American Journal of Cardiology, Elsevier 2015, Vol. 116, (1) : 164-164
Krachler, Benno; Savonen, Kai; Komulainen, Pirjo; et al.
American Heart Journal, Vol. 170, (5) : E7-E8
Krachler, Benno; Savonen, Kai; Lakka, Timo
British Journal of Nutrition, Vol. 112, (9) : 1530-1541
Heikkila, Harri M.; Krachler, Benno; Rauramaa, Rainer; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2013, Vol. 67, (9) : 1000-1002
Heikkila, H. M.; Krachler, Benno; Savonen, K.; et al.
Journal of Obesity, Hindawi Publishing Corporation 2013, Vol. 2013
Krachler, Benno; Völgyi, Eszter; Savonen, Kai; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 66, (7) : 819-824
Heikkilä, HM; Schwab, U; Krachler, Benno; et al.
International Journal of Obesity, London: Nature Publishing Group 2012, Vol. 36, (8) : 1135-1140
Savonen, K; Krachler, Benno; Hassinen, M; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 37, (5) : 545-553
Krachler, Benno; Eliasson, Mats; Stenlund, Hans; et al.
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, Vol. 18, (7) : 503-510
Krachler, Benno; Norberg, Margareta; Eriksson, Jan W; et al.
Nutrition Journal, Vol. 22, (5) : 34-
Krachler, Benno; Eliasson, Mats; Stenlund, Hans; et al.
Public Health Nutrition, Vol. 8, (6) : 628-635
Krachler, Benno; Eliasson, Mats; Johansson, Ingegerd; et al.

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027