"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Birgitta Bernspång

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Hand Therapy
Millkvist, Helena; Källströmer, Anna; Bernspång, Birgitta; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2020, Vol. 65, (2) : 409-420
Sturesson, Marine; Bylund, Sonya Hörnqvist; Edlund, Curt; et al.
Healthcare, MDPI 2020, Vol. 8, (4)
Öst Nilsson, Annika; Johansson, Ulla; Ekbladh, Elin; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2018, Vol. 13 : 31-31
Eriksson, G.; Hellman, T.; Nilsson, A. O.; et al.
Stroke rehabilitation: a function-based approach, St. Louis: Elsevier 2016 : 104-135
Lampinen, Josefine; Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 18, (1) : 32-51
Nygren, Ulla; Markström, Urban; Bernspång, Birgitta
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 65-65
Fischl, Caroline; Bernspång, Birgitta; Sawert, Bertil
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 43, (8) : 841-847
Sturesson, Marine; Hörnqvist Bylund, Sonya; Edlund, Curt; et al.
Primary Health Care Research and Development, Cambridge University Press 2014, Vol. 15, (4) : 464-475
Sturesson, Marine; Edlund, Curt; Falkdal, Annie H.; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 20, (1) : 1-1
Bernspång, Birgitta
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Amsterdam, Netherlands: IOS Press 2013, Vol. 45, (1) : 31-39
Nygren, Ulla; Markström, Urban; Bernspång, Birgitta; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2013, Vol. 20, (6) : 429-437
Nygren, Ulla; Sandlund, Mikael; Bernspång, Birgitta; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS PRESS 2013, Vol. 45, (1) : 117-128
Sturesson, Marine; Edlund, Curt; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur AB 2012 : 217-236
Bernspång, Birgitta; Nilsson, Ingeborg
OTJR (Thorofare, N.J.), Thorofare: Slack Inc 2012, Vol. 32, (2) : 5-13
Lindström, Maria; Hariz, Gun-Marie; Bernspång, Birgitta
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 217-232
Nilsson, Ingeborg; Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2011, Vol. 18, (2) : 83-84
Bernspång, Birgitta
Australian Occupational Therapy Journal, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 58, (3) : 164-71
Zingmark, Magnus; Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2010, Vol. 17, (2) : 99-100
Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2009, Vol. 16, (2) : 67-67
Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2007, Vol. 14, (4) : 203-204
Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 14, (2) : 116-125
Johansson, Ulla; Högberg, Hans; Bernspång, Birgitta
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 39, (2) : 156-62
Larsson Lund, Maria; Fisher, Anne; Lexell, Jan; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 29, (18) : 1417-22
Larsson Lund, Maria; Nordlund, Anders; Bernspång, Birgitta; et al.
OTJR (Thorofare, N.J.), Vol. 27, (4) : 131-139
Nilsson, Ingeborg; Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G; et al.
Journal of Applied Gerontology, Vol. 25, (5) : 391-405
Nilsson, Ingeborg; Löfgren, Britta; Fisher, Anne G; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 37, (3) : 166-71
Hermansson, Liselotte M; Fisher, Anne G.; Bernspång, Birgitta; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 37, (1) : 3-8
Larsson Lund, Maria; Nordlund, Anders; Nygård, Louise; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2004, Vol. 11, (4) : 171-178
Hemmingsson, Helena; Kottorp, Anders; Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2003, Vol. 10, (2) : 88-94
Ahlström, Stina; Bernspång, Birgitta
Brain Injury, Vol. 17, (11) : 991-1002
Johansson, Ulla; Bernspång, Birgitta
Journal of Intellectual Disability Research, Wiley-Blackwell 2003, Vol. 47, (8) : 597-605
Kottorp, Anders; Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G.
Australian Occupational Therapy Journal, Wiley-Blackwell 2003, Vol. 50, (4) : 195-204
Kottorp, Anders; Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2003, Vol. 10, (2) : 51-60
Kottorp, Anders; Hällgren, Monica; Bernspång, Birgitta; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 23, (11) : 474-480
Johansson, Ulla; Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 6, (3) : 101-109
Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 6, (4) : 184-190
Tham, Kerstin; Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 5, (4) : 160-166
Nygård, Louise; Amberla, Kaarina; Bernspång, Birgitta; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, WB Saunders 1995, Vol. 76, (12) : 1144-1151
Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Scandinavian University Press 1995, Vol. 2, (3/4) : 121-128
Kottorp, Anders; Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G.; et al.
American Journal of Occupational Therapy, Vol. 48, (8) : 689-96
Nygård, L; Bernspång, Birgitta; Fisher, A G; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 1993, Vol. 8, (5) : 395-400
Josephsson, Staffan; Bäckman, Lars; Borell, Lena; et al.
Nordisk Medicin, Vol. 104, (11) : 276-7, 304
Asplund, Kjell; Bernspång, Birgitta
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 1988, Vol. 2, (2) : 75-79
Bernspång, Birgitta; Fugl-Meyer, Axel R.; Viitanen, Matti
Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 20, (1) : 17-24
Viitanen, Matti; Fugl-Meyer, K. S.; Bernspång, Birgitta; et al.
Stroke, Lippincott Williams & Wilkins 1987, Vol. 18, (6) : 1081-1086
Bernspång, Birgitta; Asplund, Kjell; Eriksson, Sture; et al.