"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Camilla Andersson

Doktorand vid Inst för Epidemiologi och Global hälsa, med en bakgrund som journalist.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Mitt doktorandprojekt vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa handlar om kommunikationens och hushållens roll för att minska utsläppen från hushållskonsumtion. Jag vill framför allt undersöka om till exempel positiva hälsoaspekter, som en konsekvens av utsläppsminskningar, kan användas i klimatkommunikationen för att engagera hushållen i klimatarbetet.

 

The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (3) : e164-e175
Helldén, Daniel; Andersson, Camilla; Nilsson, Maria; et al.
Energy Research & Social Science, Elsevier 2019, Vol. 52 : 144-158
Dubouis, Ghislain; Sovacool, Benjamin; Aall, Carlo; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Sulistyawati, Sulistyawati; Dwi Astuti, Fardhiasih; Rahmah Umniyati, Sitti; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Sköld, Bore; Baltruszewicz, Marta; Aall, Carlo; et al.

Forskningsprojekt