"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsokommunikationens roll och hushållens vanor vid minskningen av klimatutsläpp

Doktorandprojekt Projektet fokuserar på hushållens potentiella bidrag till minskning av klimatutsläpp.

Klimatförändringar har beskrivits som 2000 -talets största hälsorisk. Frågan är om till exempel positiva hälsoaspekter, som en konsekvens av utsläppsminskningar, kan användas i klimatkommunikationen för att engagera hushållen i klimatarbetet.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på hushållens potentiella bidrag till minskning av klimatutsläpp och om till exempel positiva hälsoaspekter, som en konsekvens av utsläppsminskningar kan användas i klimatkommunikationen för att engagera hushållen i klimatarbetet.

Längre beskrivning av projektet

Läs mer på den engelska sidan. 

(Sidan är under uppbyggnad så en längre beskrivning på svenska kommer inom kort.)

 

Senast uppdaterad: 2023-02-22