Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Carina Henningsson

Carina Henningsson

Controller vid Planeringsenheten Enhet: Planeringsenheten Roll/Befattning: Områdeschef

carina.henningsson@umu.se

090-786 56 63

Samverkanshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som biträdande budgetchef/controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet. I arbetsuppgifterna ingår också att ta fram ekonomiska analyser och prognoser, samt uppföljning av den samlade verksamheten vid Umeå universitet. Jag arbetar också med universitetsövergripande verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocesser samt har huvudansvar för arbetet med universitetets årsredovisning.

  • Presentation

    Som biträdande budgetchef/controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet. I arbetet ingår även att utveckla universitetets ekonomistyrning ytterligare, bl a när det gäller budgetprocessen, uppföljningsmetoder, intern styrning och kontroll samt ledningsinformationssystem. I arbetsuppgifterna ingår också att göra kalkyler, ekonomiska analyser och prognoser, samt uppföljning av den samlade verksamheten vid Umeå universitet. Jag arbetar också med universitetsövergripande verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocesser samt har huvudansvar för arbetet med universitetets årsredovisning.

    Fäll ihop