"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carina Henningsson

Jag är biträdande enhetschef på Planeringsenheten med ansvar för verksamhetsområden såsom universitetsövergripande ekonomi- och budgetfrågor, verksamhetsplanering och uppföljning, samt ledningsstöd. .

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Controller vid Planeringsenheten Enhet: Planeringsenheten Roll: Biträdande enhetschef
Plats
Universitetsledningshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Förutom mitt uppdrag som biträdande enhetschef arbetar jag även som controller. Som controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet. I arbetet ingår även att utveckla universitetets ekonomistyrning, bl a när det gäller budgetprocessen, uppföljningsmetoder, intern styrning och kontroll samt ledningsinformationssystem. I arbetsuppgifterna ingår också att göra kalkyler, ekonomiska analyser och prognoser, samt uppföljning av den samlade verksamheten vid Umeå universitet. Jag har även huvudansvar för arbetet med universitetets årsredovisning.