"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carina Henningsson

Carina Henningsson

Som controller på Planeringsenheten arbetar jag i huvudsak med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Controller vid Planeringsenheten Enhet: Planeringsenheten
Plats
Universitetsledningshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet. I arbetet ingår även att utveckla universitetets ekonomistyrning, bl a när det gäller budgetprocessen, uppföljningsmetoder, intern styrning och kontroll samt ledningsinformationssystem. I arbetsuppgifterna ingår också att göra kalkyler, ekonomiska analyser och prognoser, samt uppföljning av den samlade verksamheten vid Umeå universitet. Jag arbetar också med universitetsövergripande verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocesser samt har huvudansvar för arbetet med universitetets årsredovisning.