Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carina Mattsson

Carina Mattsson

HR-strateg vid Personalenheten, Umeå universitet

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
HR-strateg vid Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat inom HR. Jag har examen från Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Umeå universitet 1989. Jag har arbetat i såväl offentlig som privat sektor innan jag återvände till universitet 2012. I mars 2020 började jag som HR-strateg vid Personalenheten, Umeå universitet. Jag kom då närmast från ett arbete som HR-strateg vid Luleå tekniska universitet. Min erfarenhet omfattar såväl strategiskt som operativt arbete inom rekrytering, internationalisering, jämställdhet och lika villkor, planering och uppföljning samt processutveckling. Jag har också studerat organisation och ledarskap på forskarnivå.