"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carina Mattsson

Jag är HR-strateg vid Personalenheten. Mitt huvudsakliga område är strategisk kompetensförsörjning i allmänhet och lärarrekrytering i synnerhet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
HR-strateg vid Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är alumn från Umeå universitet med en kandidatexamen i Human Resource Development and Labour Relations. Jag har arbetat i såväl offentliga som privata verksamheter innan jag återvände till lärosätesvärlden 2012. Jag har erfarenhet av strategiska och operativa arbeten inom rekrytering, internationalisering, jämställdhet och lika villkor, planering och uppföljning samt processutveckling. Jag arbetar framförallt med strategisk kompetensförsörjning i allmänhet och lärarrekrytering i synnerhet. Jag är projektledare för HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare (Stadgan och Riktlinjerna). Enligt Stadgan och Riktlinjerna tilldelades Umeå universitet HR Excellence in Research av EU-kommissionen 2020.