"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-29

Goda arbetsvillkor för forskare ger utmärkelse från EU

NYHET Umeå universitet har tilldelas utmärkelsen Human Resources Excellence in Research. Priset är en kvalitetsstämpel för lärosäten som har kommit långt med att erbjuda goda arbetsvillkor för forskare.

Text: Jonas Lidström

EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research delas ut till lärosäten som kunnat visa på tydliga framsteg i att erbjuda goda arbetsförhållanden, miljöer och karriärer för forskare.

Umeå universitet skickade in sin ansökan om att tilldelas utmärkelsen i början av 2020, efter ett flerårigt förberedelsearbete. Den 7 oktober 2020 meddelade EU att utmärkelsen delas ut till Umeå universitet utan anmärkningar.

I bedömarnas skriftliga utlåtande flödar lovorden:

”Det har varit en fröjd att läsa Umeå universitets ansökan till den inledande fasen av HRS4R-processen. Det framgår tydligt att detta är en förnämlig forskningsorganisation med tydligt definerade policies och arbetssätt som ligger helt i linje med den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare”.

En ännu bättre arbetsplats för universitetets forskare

Umeå universitets prorektor Katrine Riklund är mycket glad över utmärkelsen.

- Vårt mål genom hela ansökningsprocessen har varit att Umeå universitet ska bli en ännu bättre arbetsplats för våra forskare. Det ska vara enkelt att börja arbeta här, att röra sig framåt i sin forskning och att i en bra arbetsmiljö se en möjlighet att bedriva forskning med hög kvalitet.

- Konkret innebär utmärkelsen dessutom ytterligare ett sätt för oss att sprida information om vårt universitet, säger Katrine Riklund.

Att det nu är bevisat att Umeå universitet lever upp till den europeiska stadgan för forskare är betryggande nyheter även för framtida forskningsfinansiering. I reglerna för EU:s ramprogram för forskning och innovation står det nämligen att projektmedel bara ska delas ut till organisationer som gör sitt yttersta för att följa principerna i stadgan.

FAKTA: Den europeiska stadgan för forskare och rekrytering av forskare

 Dokumentet omfattar 40 punkter fördelat på tre områden

● principer och krav som gäller forskare

● principer och krav som gäller arbetsgivare och finansiärer

● riktlinjer för rekrytering av forskare.

Läs hela dokumentet: Den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer for rekrytering av forskare

Än så länge är det inte ett uttalat krav att kunna visa upp en Human Resources Excellence in Research-utmärkelse för att få forskningsmedel från EU.

– Men om det skulle bli så får utmärkelsen även en viktig betydelse för finansieringen av forskning vid Umeå universitet, säger Katrine Riklund.

Fint samarbete mellan akademi och administration

Katrine Riklund ser tillbaka på hur fröet till Umeå universitets ansökan såddes 2017 i och med en serie seminarier anordnade av Sveriges universitets och högskoleråd, SUHF, där hon själv och andra företrädare för Umeå universitet deltog.

- Särskilt fick vi upp ögonen för hur den här processen kunde hjälpa oss att bli ännu bättre på att ta hand om inkommande forskare.

Inom Umeå universitet har ansökan föregåtts av ett grundligt kartläggnings- och analysarbete som letts av forskaren Jessica Eriksson, universitetslektor i företagsekonomi. Det fortsatta arbetet med att förbättra förutsättningarna för anställda forskare samordnas av Personalenheten, med HR-strategen Carina Mattsson som projektledare.

Det här arbetet har gett så mycket mer än bara utmärkelsen

Katrine Riklund menar att en styrka med Umeå universitets tillvägagångssätt är att man lyckats få till ett fint samarbete mellan akademi och administration.

- Tanken har inte varit att sätta igång en massa nya aktiviteter, utan att knyta ihop befintliga initiativ och få en samlad metodik. Det här arbetet har gett så mycket mer än bara utmärkelsen, det har gett oss ett kvalitetssystem för Umeå universitet som arbetsgivare för forskare.

FAKTA: HRS4R

Human resources strategy for research (HRS4R) är en  process för att säkerställa att ett lärosäte lever upp till principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

Processen leder fram till en ansökan om utmärkelsen Human Resources Excellence in Research.

När ett lärosäte tar emot utmärkelsen så förbinder man sig också att fortsätta arbeta med förbättringar av forskares arbetsvillkor och attraktiva karriärmöjligheter.

Framstegen i arbetet följs upp i interna och externa utvärderingar.

Läs mer om HRS4R vid Umeå universitet