"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-30

Satsning på forskningsmiljö gav Umeå universitet högsta betyg

NYHET I en utvärdering av universitetets insatser för goda arbetsvillkor för forskare och lärare har universitetet tilldelats det högsta betyget av EU. – Det är en bekräftelse på att vårt långsiktiga arbete i dialog med verksamheten ger resultat, säger prorektor Katrine Riklund.

Arbetet med att förbättra forskares arbetsvillkor och karriärmöjligheter har hög prioritet vid universitetet och för tre år sedan tilldelades Umeå universitet EU:s utmärkelse HR Excellence in Research för sitt framgångsrika arbete med Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

HRS4R är en process för att säkerställa att ett lärosäte lever upp till principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Målet är att det ska vara enkelt för forskare att börja jobba vid universitetet, röra sig framåt i forskningen och bedriva forskning med hög kvalitet i en bra arbetsmiljö.

Långsiktigt arbete ger resultat

I och med utmärkelsen har universitetet förbundit sig att fortsätta arbeta med förbättringar och framstegen följs upp i både interna och externa utvärderingar. I den senaste utvärderingen fick Umeå universitet det högsta betyget på en tregradig skala och EU-kommissionen lyfter fram exempel på vad universitetet gör bra:

”Sammantaget har Umeå universitet fortsatt på det sätt det startade sin HRS4R-resa: en omfattande, detaljerad och mycket väl genomförd HRS4R-process som stöds av en stark ledningsstruktur.”

”Fortsätt det fantastiska arbetet.”

En framgångsfaktor som bidragit är vårt arbetssätt som har koppling till befintliga processer och verksamhetsplanering.

– Givetvis är vi väldigt glada över de positiva ordalagen. Det är en bekräftelse på att vårt långsiktiga arbete i dialog med verksamheten ger resultat. En framgångsfaktor som bidragit är vårt arbetssätt som har koppling till befintliga processer och verksamhetsplanering, säger prorektor Katrine Riklund, som är ordförande i styrgruppen för HRS4R.

Visar på ambitioner och kvalitet i forskningsmiljön

Förhoppningen framåt är att fler forskare och lärare ska få upp ögonen för Umeå universitet som en bra arbetsgivare.

– HRS4R är viktigt i rekryteringssammanhang eftersom det visar på våra ambitioner och kvalitet i forskningsmiljön. Arbetet med HRS4R bidrar samtidigt till bra samverkan inom verksamheten, det är en stor fördel att flera enheter jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, säger Carina Mattsson, HR-strateg och projektledare för HRS4R.

Om tre år, 2026, sker nästa utvärdering och fram till dess fortsätter arbetet enligt beslutad handlingsplan.

Om HRS4R

Arbetet med HRS4R bedrivs inom fyra huvudområden:

Etiska principer och professionellt ansvar
Rekrytering
Arbetsvillkor
Utbildning och fortbildning

Läs mer om hur universitetet arbetar med HRS4R

Kontakt

Katrine Riklund
Övrig/annan befattning, professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 60
Carina Mattsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 31