"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carita Bengs

Carita Bengs

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

 
Jag har en bakgrund som legitimerad sjuksköterska, har en docentur i sociologi och blev professor med inriktning mot kostsociologi hösten 2018. Sedan 2022 är jag prefekt vid institutionen.
 
Forskning och forskarhandledning
Jag disputerade 2000 på avhandlingen "Looking Good. A study of gendered body ideals among young people". Mina huvudsakliga intresseområden har över åren rört sig kring områden som; medicinsk sociologi, sociologin om kroppen, genus, ungdomar, hälsa samt sociala och kulturella aspekter på mat och måltider. Jag har varit involverad i en rad tvärvetenskapliga projekt med forskare från fysioterapi, omvårdnad och allmänmedicin. Projekten har bl.a. fokuserat på genusbaserade erfarenheter och uttryck för hälsa och ohälsa, däribland stress och depression, samt på ungdomar med funktionshinder och deras syn på kroppen. Jag är också intresserad av kulturella aspekter på hälsa och sjukdom, där jag bl.a. studerat mediernas konstruktion av depression och genus. Tillsammans med forskare vid Sociologiska institutionen är jag engagerad i forskningsprojektet: Endosisters - informationsarbete och socialt stöd i en digitalt förkroppsligad patientrörelse. Tillsammans med forskare från institutionen samt från Pedagogik ansvarar jag för de kvalitativa delarna av ett projekt som studerar kunskaper och kompetenser kring kost och hälsa hos elever och lärare på elitidrottsgymnasier.
 
Handledning av doktorander: För närvarande är jag huvud- respektive bihandledare för tre olika doktorandprojekt vid institutionen. Dels är jag huvudhandledare för Julia Carrillo Ocampo - Sustainable gastronomy samt Veronica Abnersson - Vegan gastronomy. Dels är jag också bihandledare för Ida Davidsson - Kunskaper och kompetenser kring kost och hälsa hos elever och lärare på elitidrottsgymnasier.
 
Undervisning
Min undervisning är på senare år huvudsakligen inriktad på kvalitativ metod, handledning och examination av uppsatser på grund- och avancerad nivå. Under 2015 utsågs jag till Meriterad lärare och 2016 till Excellent lärare.
 
Ledningsuppdrag
Mellan 2008–2015 var jag prefekt på sociologiska institutionen och från hösten 2018–2019 var jag föreståndare för Restauranghögskolan, Umeå universitet. Sedan 2022 är jag prefekt vid institutionen. 

Samverkan
Över åren har jag samverkat med forskare vid en rad olika institutioner samt med organisationer utanför akademin. Sedan 2019 är jag engagerad i ett samarbetsprojekt med Maja Beskow skolan i Umeå. Sedan 2020 är Ledamot i Måltidsakademin.

Pedagogy, Culture & Society
Bohm, Ingela; Åbacka, Gun; Hörnell, Agneta; et al.
Ageing & Society, Cambridge University Press 2022, Vol. 42, (12) : 2805-2831
Stattin, Mikael; Bengs, Carita
Måltiden som konstart: Gastronomisk kalender 2022, Stockholm: Carlssons 2021 : 81-102
Bengs, Carita; Sundqvist, Joachim
Social Science and Medicine, Elsevier 2021, Vol. 270
Kristoffersson, Emelie; Rönnqvist, Hanna; Andersson, Jenny; et al.
International Journal of Gastronomy and Food Science, Elsevier 2021, Vol. 24
Sundqvist, Joachim; Bengs, Carita
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
BMC Medical Education, London: BioMed Central 2016, Vol. 16
Kristoffersson, Emelie; Andersson, Jenny; Bengs, Carita; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2016, Vol. 38, (1) : 71-80
Wiitavaara, Birgitta; Bengs, Carita; Brulin, Christine
Sociologisk forskning, Vol. 52, (4) : 395-397
Bengs, Carita
Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 151-167
Bengs, Carita; Wiklund, Maria
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015 : 174-196
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Bengs, Carita; et al.
Best Practice: Smärta, (10) : 20-23
Wiitavaara, Birgitta; Bengs, Carita; Brulin, Christine
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: mucf.se 2015 : 153-173
Wiklund, Maria; Danielsson, Ulla; Strömbäck, Maria; et al.
SAGE Open, SAGE Open 2014, Vol. 2, (4) : 1-17
Wiklund, Maria; Öhman, Ann; Bengs, Carita; et al.
BSA Medical Sociology Group 45th Annual Conference 2013, York University, York, UK
Wiklund, Maria; Bengs, Carita
Tidskrift för Genusvetenskap, Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet 2013, (2-3) : 57-85
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria; Bengs, Carita
Salute e Società. La medicina delle emozioni e delle cognizioni, Italien: Edizioni Franco Angeli 2012, (2) : 74-89
Schnabel, Annette; Bengs, Carita; Wiklund, Maria
Invisible Girl: "Ceci n'est pas une fille", Umeå: Umeå University 2012 : 21-31
Wiklund, Maria; Bengs, Carita
Qualitative Health Research, Sage Publications 2011, Vol. 21, (5) : 612-624
Danielsson, Ulla EB; Bengs, Carita; Samuelsson, Eva; et al.
Health Care for Women International, Vol. 31, (2) : 100-112
Lehti, Arja; Johansson, Eva E; Bengs, Carita; et al.
Social Science and Medicine, Elsevier Ltd 2010, Vol. 71, (9) : 1567-1575
Wiklund, Maria; Bengs, Carita; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; et al.
Violence against Women, Sage 2010, Vol. 16, (2) : 207-232
Wiklund, Maria; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; Bengs, Carita; et al.
BMC Family Practice, London: 2009, Vol. 10, (1) : 56-
Danielsson, Ulla EB; Bengs, Carita; Lehti, Arja; et al.
Public Health, Elsevier 2009, Vol. 123, (10) : 689-693
Hammarström, Anne; Lehti, Arja; Danielsson, Ulla; et al.
Qualitative Health Research, Vol. 19, (5) : 633-644
Johansson, Eva E; Bengs, Carita; Danielsson, Ulla EB; et al.
Qualitative Health Research, Newbury Park, Calif.: Sage Publications 2008, Vol. 18, (7) : 962-973
Bengs, Carita; Johansson, Eva; Danielsson, Ulla EB; et al.
Funktionshinder, kultur och samhälle, Studentlitteratur 2007 : -
Bengs, Carita
Medicinsk genusforskning - teori och begreppsutveckling, Vetenskapsrådet 2004 : 165-171
Bengs, Carita
Kropp och genus i medicinen, Studentlitteratur 2004 : 267-274
Bengs, Carita; Hammarström, Anne
Doctoral theses at the Depatment of Sociology, 21
Bengs, Carita
Bohm, Ingela; Hörnell, Agneta; Gun, Åbacka; et al.