Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Carita Bengs

Carita Bengs

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

 
Jag har en bakgrund som legitimerad sjuksköterska, har en docentur i sociologi och blev professor med inriktning mot kostsociologi hösten 2018. Sedan 2020 är jag biträdande prefekt med ansvar för forskning vid institutionen.
 
Forskning och forskarhandledning
Jag disputerade 2000 på avhandlingen "Looking Good. A study of gendered body ideals among young people". Mina huvudsakliga intresseområden har rört sig kring områden som; medicinsk sociologi, sociologin om kroppen, genus, ungdomar och hälsa. Jag har över åren varit involverad i en rad tvärvetenskapliga projekt med forskare från fysioterapi, omvårdnad och allmänmedicin. Projekten har bl.a. fokuserat på genusbaserade erfarenheter och uttryck för hälsa och ohälsa, däribland stress och depression, samt på ungdomar med funktionshinder och deras syn på kroppen. Jag är också intresserad av kulturella aspekter på hälsa och sjukdom, där jag bl.a. studerat mediernas konstruktion av depression och genus. Tillsammans med forskare vid Sociologiska institutionen är jag engagerad i två forskningsprojektet. Dels studien Nycklar till ett längre arbetsliv där sjukvårdspersonals pensionspreferens och motiv till fortsatt arbete efter 65 står i fokus. Dels projektet: Endosisters - informationsarbete och socialt stöd i en digitalt förkroppsligad patientrörelse.
 
Handledning av doktorander: För närvarande är jag huvud- respektive bihandledare för tre olika doktorandprojekt. Två av dessa är doktorandprojekt vid den egna institutionen. Dels ett med fokus på gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling i norra Sverige. Dels ett som undersöker tjänsteresenärers aktiviteter relaterade till måltider under tjänsteresa. Det tredje är ett projekt vid allmänmedicin kring läkarstudenters erfarenheter av studieklimatet under klinisk praktik.
 
Undervisning
Min undervisning är på senare år huvudsakligen inriktad på kvalitativ metod, handledning och examination av uppsatser på grund- och avancerad nivå. Under 2015 utsågs jag till Meriterad lärare och 2016 till Excellent lärare.
 
Ledningsuppdrag
Mellan 2008–2015 var jag prefekt på sociologiska institutionen och från hösten 2018–2019 var jag föreståndare för Restauranghögskolan, Umeå universitet.
 
Samverkan
Över åren har jag föreläst och presenterat min forskning i en rad olika sammanhang utanför akademin. Sedan 2019 är jag engagerad i ett samarbetsprojekt med Maja Beskow skolan i Umeå.

2016
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2016
BMC Medical Education, London: BioMed Central 2016, Vol. 16
Kristoffersson, Emelie; Andersson, Jenny; Bengs, Carita; et al.
2016
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2016, Vol. 38, (1) : 71-80
Wiitavaara, Birgitta; Bengs, Carita; Brulin, Christine
2015
Sociologisk forskning, Vol. 52, (4) : 395-397
Bengs, Carita
2015
Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 151-167
Bengs, Carita; Wiklund, Maria
2015
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2015
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015 : 174-196
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Bengs, Carita; et al.
2015
Best Practice: Smärta, (10) : 20-23
Wiitavaara, Birgitta; Bengs, Carita; Brulin, Christine
2015
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: mucf.se 2015 : 153-173
Wiklund, Maria; Danielsson, Ulla; Strömbäck, Maria; et al.
2014
SAGE Open, SAGE Open 2014, Vol. 2, (4) : 1-17
Wiklund, Maria; Öhman, Ann; Bengs, Carita; et al.
2013
BSA Medical Sociology Group 45th Annual Conference 2013, York University, York, UK
Wiklund, Maria; Bengs, Carita
2013
Tidskrift för Genusvetenskap, Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet 2013, (2-3) : 57-85
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria; Bengs, Carita
2012
Salute e Società. La medicina delle emozioni e delle cognizioni, Italien: Edizioni Franco Angeli 2012, (2) : 74-89
Schnabel, Annette; Bengs, Carita; Wiklund, Maria
2012
Invisible Girl: "Ceci n'est pas une fille", Umeå: Umeå University 2012 : 21-31
Wiklund, Maria; Bengs, Carita
2011
Qualitative Health Research, Sage Publications 2011, Vol. 21, (5) : 612-624
Danielsson, Ulla EB; Bengs, Carita; Samuelsson, Eva; et al.
2010
Health Care for Women International, Vol. 31, (2) : 100-112
Lehti, Arja; Johansson, Eva E; Bengs, Carita; et al.
2010
Social Science and Medicine, Elsevier Ltd 2010, Vol. 71, (9) : 1567-1575
Wiklund, Maria; Bengs, Carita; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; et al.
2010
Violence against Women, Sage 2010, Vol. 16, (2) : 207-232
Wiklund, Maria; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; Bengs, Carita; et al.
2009
BMC Family Practice, London: 2009, Vol. 10, (1) : 56-
Danielsson, Ulla EB; Bengs, Carita; Lehti, Arja; et al.
2009
Public Health, Elsevier 2009, Vol. 123, (10) : 689-693
Hammarström, Anne; Lehti, Arja; Danielsson, Ulla; et al.
2009
Qualitative Health Research, Vol. 19, (5) : 633-644
Johansson, Eva E; Bengs, Carita; Danielsson, Ulla EB; et al.
2008
Qualitative Health Research, Newbury Park, Calif.: Sage Publications 2008, Vol. 18, (7) : 962-973
Bengs, Carita; Johansson, Eva; Danielsson, Ulla EB; et al.
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Studentlitteratur 2007 : -
Bengs, Carita
2004
Medicinsk genusforskning - teori och begreppsutveckling, Vetenskapsrådet 2004 : 165-171
Bengs, Carita
2004
Kropp och genus i medicinen, Studentlitteratur 2004 : 267-274
Bengs, Carita; Hammarström, Anne
2000
Doctoral theses at the Depatment of Sociology, 21
Bengs, Carita

Forskningsprojekt

1 juli 2007 till 30 juni 2012