Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Carl-Erik Engqvist

Carl-Erik Engqvist

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Konstnärlig ledare vid Humlab
Plats
Konstnärligt campus, HUMlab-X Umeå universitet, 901 87 Umeå

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare inom Humlab samt Kulturverket. Han arbetar främst med att bidra med ett konstnärligt perspektiv genom/på teknologi inom projekt, undervisning och den löpande verksamheten.

Sedan 2006 har han aktivt arbetat med problematiker och frågeställningar relaterade till robot-, nano- och bioteknik samt virtuella världar där främst mötet mellan andlighet och högteknologi, både samtida och spekulativ, varit av stor vikt för hans eget konstnärskap. Dessa olika teknikers (och mediers) varierande utmaningar har återkommande gett honom möjlighet och motivation till att aktivt söka honom till samarbeten med olika personer, såväl inom som utanför konstvärlden, och är en grundläggande orsak till varför han som konstnär är verksam inom HUMlabs verksamhet, där han började arbeta i 2009 efter hans examen vid Umeå Konsthögskola.

En annan viktig drivkraft är att hitta nya vägar och plattformar för konstnärer att verka inom, framförallt då genom hans intresse av att förmedla kunskap kring teknologi och hur den implementeras i konstnärlig verksamhet. Carl-Erik har en stark tro på en dialog kring konstens möjlighet att skänka nya perspektiv inom fält som den vanligtvis inte sammankopplas med men också forskningens och teknologins potential att göra detsamma för konsten.

I sitt arbete drivs han också av en stark kärlek till spel samt spelutveckling, inom främst de digitala plattformarna. På senare tid har arbetet också präglats allt mer av att undersöka och genomföra spelrelaterade projekt då det digitala spelets multimediala natur har en stark konstnärlig utvecklingspotential både inom projektarbete samt undervisning.

2018
Tidningen Kulturen, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2018, (2)
Engqvist, Carl-Erik
2018
The Death Book
Engqvist, Carl-Erik
2018
Umeå: Umeå Universitet, Humlab X 2018
2009
It's about time: ah, I like time : once I had a really good one : masters of fine arts graduating class of 2009, Academy of Fine Arts, Umeå University, Umeå: Umeå Academy of Fine Arts 2009 : 22-27
Hadji-Culea, Ana-Maria