"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Carl-Erik Engqvist

Carl-Erik är konstnärlig ledare och spelutvecklare vid Humlab

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Konstnärlig ledare vid Humlab
Plats
Konstnärligt campus, HUMlab-X Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är verksam som konstnär och konstnärlig ledare i Humlab sedan 2009, efter min examen vid Umeå Konsthögskola.

Jag arbetar främst med att bidra med ett konstnärligt perspektiv på teknologi inom projekt, konstnärlig forskning, undervisning samt den löpande verksamheten.

Sedan 2006 har jag arbetat med frågeställningar relaterade till robot-, nano- och bioteknik samt virtuella världar, där främst mötet mellan andlighet och högteknologi, både samtida och spekulativ, varit av stor vikt för mitt eget konstnärskap. Dessa olika teknologier och medium har återkommande gett mig möjlighet och motivation till samarbeten, såväl inom som utanför konstvärlden. Detta är en av de grundläggande orsakerna till att jag är verksam som konstnär inom Humlab.

En annan viktig drivkraft är att hitta nya vägar och plattformar för konstnärer att verka inom, framförallt då kring digital teknologi och hur den kan användas i en konstnärlig praktik. Jag har en stark tro på en dialog kring konstens möjlighet att skänka nya perspektiv inom fält som den vanligtvis inte sammankopplas med, men också kring forskningens och teknologins potential att göra detsamma för konsten.

I mitt arbete drivs jag också av en stark kärlek till spel samt spelutveckling, både när det gäller digitala såväl som analoga spel, där främst berättandet inom mediumet spel ses som extra viktigt.

Tidningen Kulturen, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2018, (2)
Engqvist, Carl-Erik
The Death Book
Engqvist, Carl-Erik
Umeå: Umeå Universitet, Humlab X 2018
It's about time: ah, I like time : once I had a really good one : masters of fine arts graduating class of 2009, Academy of Fine Arts, Umeå University, Umeå: Umeå Academy of Fine Arts 2009 : 22-27
Hadji-Culea, Ana-Maria

Forskningsprojekt

17 juni 2022 till 31 december 2023