Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carl-Erik Engqvist

Carl-Erik Engqvist

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Konstnärlig ledare vid Humlab
Plats
Konstnärligt campus, HUMlab-X Umeå universitet, 901 87 Umeå

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare inom Humlab sedan 2009 efter hans examen vid Umeå Konsthögskola.

Han arbetar främst med att bidra med ett konstnärligt perspektiv genom och på teknologi inom projekt, konstnärlig forskning, undervisning samt i den löpande verksamheten.

Sedan 2006 har han aktivt arbetat med frågeställningar relaterade till robot-, nano- och bioteknik samt virtuella världar, där främst mötet mellan andlighet och högteknologi, både samtida och spekulativ, varit av stor vikt för hans eget konstnärskap. Dessa olika teknologier och medium har återkommande gett honom möjlighet och motivation till att aktivt söka sig till samarbeten, såväl inom som utanför konstvärlden Detta är en av de grundläggande orsakerna till att han är verksam som konstnär inom Humlab.

En annan viktig drivkraft är att hitta nya vägar och plattformar för konstnärer att verka inom, framförallt då kring digital teknologi och hur den kan användas i en konstnärlig praktik. Carl-Erik har en stark tro på en dialog kring konstens möjlighet att skänka nya perspektiv inom fält som den vanligtvis inte sammankopplas med, men också kring forskningens och teknologins potential att göra detsamma för konsten.

I sitt arbete drivs han också av en stark kärlek till spel samt spelutveckling, både när det gäller digitala såväl som analoga spel, där främst berättandet inom mediumet spel ses som extra viktigt.

Tidningen Kulturen, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2018, (2)
Engqvist, Carl-Erik
The Death Book
Engqvist, Carl-Erik
Umeå: Umeå Universitet, Humlab X 2018
It's about time: ah, I like time : once I had a really good one : masters of fine arts graduating class of 2009, Academy of Fine Arts, Umeå University, Umeå: Umeå Academy of Fine Arts 2009 : 22-27
Hadji-Culea, Ana-Maria