"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

OACCUs

Forskningsprojekt Projektet OACCUs ska bygga upp ett hållbart nätverk för unga EU-medborgare som överlevt cancer.

Uppbyggandet av OACCUs nätverk kommer ske genom att man uppmuntrar till en hälsosam livsstil och därmed en förbättrad livskvalité. Detta kommer göras genom olika kanaler anpassade för målgruppen, och leda till att unga canceröverlevare runt om i Europa får bättre förutsättningar att leva hälsosamt på ett sätt som speglar både den fysiska och psykiska hälsan.

Projektansvarig

Svenja Stöven
Projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-06-17 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

OACCUs (Outdoor Against Cancer Connects Us) startade i juni 2022 och kommer pågå till juni 2024. Projektet är finansierat av Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA). Konsortiet leds av Umeå universitet och består av tretton organisationer från sammanlagt sex europeiska länder.

Målsättningen är att OACCUs ska bli en väsentlig del av det nyetablerade nätverket EU4Health som också riktar sig mot unga canceröverlevare. OACCUs (Outdoor against Cancer Connects Us) utgår från Europas “Beating cancer plan”, med målsättningen att inte endast jobba för att unga patienter ska överleva cancer, utan även leva ett långt och hoppfullt liv. OACCUs fokuserar därför på framtidsorienterade aktiviteter med preventivt syfte. OACCUs vill sprida kunskap om hur en hållbar och hälsosam livsstil kan bidra till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Som grund i projektet utgår OACCUs från de fyra pelarna för en hälsosam livsstil: 

1) Fysisk aktivitet och utomhussport 
2) Balanserad kost 
3) Hållbarhet och natur 
4) Fysisk och mental hälsa 

OACCUs vill förbättra livskvaliteten för unga som genomlevt cancer och bidra till att fler unga canceröverlevande som kan leva hälsofrämjande, tillfredsställande och framåtblickande liv. OACCUs arbetar för att bilda ett hållbart europeiskt nätverk av unga canceröverlevande, deras familjer och vänner och de yrkesverksamma som arbetar med dem. Nätverket har målet att öka motivation och främja kamratstöd, generera insikter om och förhållandesätt till de utmaningar som unga canceröverlevare står inför.

Projektet har tillsammans skapat en så kallad ambassadörsutbildning som ska utbilda och inspirera unga canceröverlevare, deras närstående och yrkesverksamma i de fyra pelarna för en hälsosam livsstil.

Resultat

Projektet kommer resultera i ett nätverk för unga som levt med cancer, deras familjer och bekanta. Nätverket kommer stödjas av flertalet ambassadörer och tränare som kan förvalta och vidareutveckla det. Inom projektets ramar kommer också utvecklas en verktygslåda som unga canceröverlevare kan använda för att komma i kontakt med varandra, hitta och dela information, och använda som del i nätverket.  

Läs mer på projektets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-01-26