"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

OACCUs

Forskningsprojekt Projektet OACCUs ska bygga upp ett hållbart nätverk för unga EU-medborgare som överlevt cancer.

Uppbyggandet av OACCUs nätverk kommer ske genom att man uppmuntrar till en hälsosam livsstil och därmed en förbättrad livskvalité. Detta kommer göras genom olika kanaler anpassade för målgruppen, och leda till att unga canceröverlevare runt om i Europa får bättre förutsättningar att leva hälsosamt på ett sätt som speglar både den fysiska och psykiska hälsan.

Projektansvarig

Svenja Stöven
Projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-06-17 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

OACCUs (Outdoors Against Cancer Connects Us) startade i juni 2022 och kommer pågå i 18 månader. Projektet är finansierat av Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea). Konsortiet leds av Umeå universitet och består av tretton organisationer från sammanlagt sex europeiska länder. Målsättningen är att OACCUs ska bli en väsentlig del av det nyetablerade nätverket EU4Health som också riktar sig mot unga canceröverlevare. Projektet handlar om att fostra en framåtblickande levnadsstil baserad på fyra grundprinciper, eller pelare. Dessa är 1) Fysisk aktivitet utomhus 2) Mentala hjälpmedel, 3) Näringsrik kost och 4) Hälsosam och hållbar miljö. Denna målsättning underbyggs av interaktion och utbyte mellan personer med liknande medicinsk bakgrund, vänner och hälsoorganisationer (sjukhus, lärosäten och cancerorganisationer) i de olika medlemsländerna.

OACCUs vill utbilda unga canceröverlevare, deras familj och bekanta till ambassadörer och tränare i varje medlemsland, och därigenom bilda ett hållbart nätverk som stöttar unga som levt med cancer. Samtliga tretton organisationer i OACCUs arbetar med cancerfrågor i någon form och har erfarenhet av cancerförebyggande åtgärder.

 

Resultat

Projektet kommer resultera i ett hållbart nätverk för unga som levt med cancer, deras familjer och bekanta. Nätverket kommer stödjas av flertalet ambassadörer och tränare som kan förvalta och vidareutveckla det. Inom projektets ramar kommer också utvecklas en app som unga canceröverlevare kan använda för att komma i kontakt med varandra, hitta och dela information, och använda som del i nätverket.  

Läs mer på projektets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-03-03