Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carolina Hawranek

Carolina Hawranek

Forskare inom klinisk onkologi, doktorand på Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten. Nationell koordinator för den svenska Direct-studien.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Onkologi
Plats
10c, Målpunkt E03, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskar med intresse för prevention, jämlik vård och hälsofrämjande. Har en bakgrund som biomedicinare, vetenskapsjournalist, hälsokommunikatör, verksamhetsutvecklare och kommunikationsansarig för tillämpad forskning samt läkemedelsutveckling. Har över ett decennium i arbetslivet inom region/landsting, universitet och innovationssystemet innan jag åter började forska på heltid 2019. 

Är doktorand inom klinisk onkologi och forskar på vårdprocessen inom klinisk genetik med inriktning mot riskkommunikation om ärfltiga cancersyndrom i högrisksläkter. Även nationell samordnare för DIRECT-studien (www.umu.se/direct) och samordnar rekrytering på fyra orter i Sverige, kvalitetssäkrar datainsamling och hanterar utskick och registrering av enkätdata i studien. 

Föreläser inom forskningskommunikation, poster-design, rubriksättning och muntliga presentation för doktorander på flera faktulteter, just nu för bl.a. Forskarskolan för Allmänmedicin, gästföreläsare på Läkarutbildningen samt inspel på Forskningsdagarna på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Jag är också engagerad i lika-villkorsfrågor i akademin genom rollen som Likavillkors-representant på Institutionen för Strålningsvetenskaper och en av grundarna till nätverket U-NET (Umeå Network for Equal Terms) där vi arbetar för att främja excellent forskning genom inkludering, mångfald och lika villkor för alla verksamma inom akademin.

Cancers, MDPI 2022, Vol. 14, (4)
Hawranek, Carolina; Maxon, Johan; Andersson, Andreas; et al.
Journal of Personalized Medicine, MDPI 2021, Vol. 11, (11)
Hawranek, Carolina; Hajdarevic, Senada; Rosén, Anna
Hereditary Cancer in Clinical Practice, Springer Nature 2020, Vol. 18
Andersson, Andreas; Hawranek, Carolina; Öfverholm, Anna; et al.
European Journal of Human Genetics, Springer Nature 2020, Vol. 28 : 786-786
Hawranek, Carolina; Maxon, J.; Andersson, Andreas; et al.

Forskningsprojekt

2 september 2019 till 30 november 2023

Jag uppskattar verkligen möjligheten att få dela med mig av kunskap och att undervisa är framförallt inspirerande och utvecklande för mig och min yrkesroll. Just nu har jag uppdrag på MedFak med pass för doktorander på Forskarskolan i Allmänmedicin, Läkarprogrammet och inspel på Forskardagar på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Har även skapat två pass för Kunskapsveckan 2020 angående gener, ärftlighet och prevention utifrån mitt forskningsprojekt men huvuddelen av mina pass håller jag om någon form av #scicomm.

De ämnen jag ”vanligen” föreläser om är:

Presentationsteknik för forskare/doktorander
Muntliga presentationer (verbal presentations)
Poster design och utformning (visual presentations)
Rubriksättning och att skapa effektiva rubriker (workshop)
Creating media content and presenting it (om ens egen forskning)
Designing a credible communication & outreach plan (till forskningsansökningar)
Jag föreläser företrädesvis på engelska – men är det helsvenska grupper kan passen även gå på svenska.

Mitt längsta sammanhängande utbildningsuppdrag har varit på Medicinska fakulteten i Linköping (ca 8 terminer) på doktorandkursen SCAIR- Scientific communication and information retreival och har vid Umeå universitet tidigare varit gästföreläsare på ”Scientific Communication” på TekNat.