"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Chanrith Phoeurk

Jag är doktorand i Magnus Wolf-Watz forskargrupp. Min forskning fokuserar på 3D-strukturell karakterisering och enzymatisk katalys av Bombyx mori serinproteas och E. coli fosfattransferas.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en masterexamen i biokemi från Mahidol University i Bangkok, Thailand 2013. Min masteruppsats var inom växtbiokemi och molekylärbiologi. Jag har därefter arbetat som lärare på institutionen för bioteknik vid Royal University of Phnom Penh (RUPP). Jag var involverad i utveckling av läroplanen för grundutbildningen i bioteknik och har undervisat i några kurser.

Jag fortsatte med doktorandstudier i september 2019 med stöd av det bilaterala programmet SIDA-RUPP. Jag arbetar i Magnus Wolf-Watz lab på Kemiska institionen vid Umeå universitet. Min forskning fokuserar på effekterna av mutagena variationer på 3D-strukturen och enzymatisk katalys av silkesmask Bombyx mori serinproteas (Cocoonas) och E. coli fosfattransferas (Adenylatkinas). I början av min doktorandstudie arbetade jag med 3D-strukturella och funktionella studier av Bombyx mori cocoonas där det långsiktiga målet med studien är att integrera den enzymbaserade teknologin i silkesbearbetning. På senare tid har jag börjat med E. coli adenylatkinas. I detta projekt undersöker jag effekterna av olika mutationer av adenylatkinas på 3D-strukturen och enzymatisk katalysroller.

Jag planerar att försvara min avhandling i februari 2025!

Protein Expression and Purification, Elsevier 2021, Vol. 186
Phoeurk, Chanrith; Ul Mushtaq, Ameeq; Rogne, Per; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem