Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Wolf-Watz lab

Forskargrupp Strukturbiologiska och biokemiska kopplingar mellan humana proteinkinaset AuroraB och prostatacancer.

Vi kartlägger strukturbiologiska och biokemiska kopplingar mellan det humana proteinkinaset AuroraB och prostatacancer. I detta translationella samarbete med Professor Maréne Landström fokuserar vi på specifika aspekter av funktionen hos AuroraB och vi använder avancerade strukturbiologiska metoder i kombination med cellbiologi och klassisk biokemi.

I vår forskargrupp jobbar vi med att utveckla ett translationellt   angreppssätt för att studera de molekylära mekanismer som reglerar kinasaktiviteterna hos de två protein kinaserna AuroraB (AURKB)  och  transforming growth factor b (TGFb). Både dessa kinaser är kopplade till mänskliga cancerformer inklusive prostatacancer. Projektet består av två faser, en initial strukturbiologisk och biokemisk kartläggning av AURKB och en följande translationell fas som består av AI/maskininlärning för analys av cellulär imaging, cellbiologi, biokemi och strukturbiologi.

Det övergripande målet med forskningen är att kartlägga molekylära mekanismer som är kopplade till cancer med förhoppningen att det ska leda till insikter som kan översättas i biomarkörer samt måltavlor för utveckling av läkemedel.

Forskningen ingår i Medicinska fakultetens satsning på transnationell forskning (2021). Samarbetspartners vid Umeå universitet är professor Maréne Landström, professor Elisabeth Sauer-Eriksson och professor Johan Trygg

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Cancer, Kemi

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Enzym i människans celler har utvecklats från urorganism

Upptäckten är en viktig pusselbit för design av nya enzymer.

VR-miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik

Vetenskapsrådet delar ut drygt 72 miljoner kronor till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik.

Prestigefyllt amerikanskt forskningsanslag till Umeå universitet

NIH delar ut medel till forskning om insulinreceptorkinaset, vilket är kopplat till diabetes och cancer.