Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Charlotte Ångström Brännström

Charlotte Ångström Brännström

Jag arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad, ffa inom specialistutbildning till barnsjuksköterska, men även inom annan specialistutbildning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är specialistutbildad sjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har arbetat inom barnsjukvård.

Utbildningsområde:
Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, pediatrisk omvårdnad, hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad

Forskningsområde:
I Tröst-projektet studeras långvarigt och svårt sjuka barns, föräldrars och personals upplevelser av tröst i intervjuer och teckningar. Resultaten kan användas i omvårdnad vid svår sjukdom bland barn. I projektet Design och utvärdering av omvårdnadsmiljö och teknik vid barnradioterapi, DUMBO, en multicenterstudie, studeras hur barns rädsla kan minskas och hur omvårdnad och miljö kan förbättras för barn och ungdomar som genomgår strålbehandling vid cancersjukdom. I ett fortsatt projekt, Preparedness and ability to cope with radiation therapy among children and adolescents – the development, evaluation and usability of online tools as a pedagogical resource, studeras förberedelser och information till barn och ungdomar som genomgår protonstrålning vid Skandion-kliniken i Uppsala. Ett annat pågående projekt är studier om barns och föräldrars upplevelser av Covid-19, genom enkäter och teckningar.

Sage Publications 2021
Bray, Lucy; Blake, Lucy; Protheroe, Jo; et al.
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (5) : E10-E18
Ångström-Brännström, Charlotte; Lindh, Viveca; Nyholm, Tufve; et al.
Radiation Oncology, BioMed Central 2018, Vol. 13
Engvall, Gunn; Lindh, Viveca; Mullaney, Tara; et al.
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Sage Publications 2018, Vol. 35, (2) : 132-148
Ångström-Brännström, Charlotte; Lindh, Viveca; Mullaney, Tara; et al.
Nursing children and young people, Vol. 29, (4) : 24-30
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid
PLOS ONE, Vol. 11, (4)
Engvall, Gunn; Ångström-Brännström, Charlotte; Mullaney, Tara; et al.
Oncology Nursing Forum, Vol. 43, (2) : 134-134
Lindh, Viveca; Engvall, Gunn; Ångström-Brännström, Charlotte; et al.
Pediatric Blood & Cancer, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 63 : S213-S213
Ångstrom-Brännström, Charlotte; Engvall, G.; Mullaney, T.; et al.
PLOS ONE, Public library science 2015, Vol. 10, (10)
Ångström-Brännström, Charlotte; Engvall, Gunn; Mullaney, Tara; et al.
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 31, (3) : 135-46
Angström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid
Vård i Norden, Vol. 34, (113) : 4-8
Ångström Brännström, Charlotte; Dahlqvist, Vera; Strandberg, Gunilla; et al.
Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur 2013 : 313-320
Ångström-Brännström, Charlotte
Journal of Hospice and Palliative Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 15, (8) : 464-470
Ångström-Brännström, Charlotte; Dahlqvist, Vera; Norberg, Astrid
Umeå University medical dissertations, 1387
Ångström-Brännström, Charlotte
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 27, (5) : 266-275
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla; et al.
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, W.B. Saunders 2008, Vol. 23, (4) : 310-316
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid; Jansson, Lilian
Fika efter en forskare

"Det är så svårt att ligga stilla" - strålbehandling för barn

Charlotte Ångström Brännström, institutionen för omvårdnad