Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Charlotte Ångström Brännström

Charlotte Ångström Brännström

Jag arbetar som lektor vid inst för omvårdnad inom bl.a. specialistutb till barnsjuksköterska och har även anställning som lektor inom Västerbottens läns landsting, Barn- och Ungdomskliniken.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är specialistutbildad sjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har arbetat inom barnsjukvård.

Utbildningsområde:
Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, pediatrisk omvårdnad, hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad

Forskningsområde:
I Tröst-projektet studeras långvarigt och svårt sjuka barns, föräldrars och personals upplevelser av tröst i intervjuer och teckningar. Resultaten kan användas i omvårdnad vid svår sjukdom bland barn. I projektet Design och utvärdering av omvårdnadsmiljö och teknik vid barnradioterapi, DUMBO, en multicenterstudie, studeras hur barns rädsla kan minskas och hur omvårdnad och miljö kan förbättras för barn och ungdomar som genomgår strålbehandling vid cancersjukdom.

2019
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (5) : E10-E18
Ångström-Brännström, Charlotte; Lindh, Viveca; Nyholm, Tufve; et al.
2018
Radiation Oncology, BioMed Central 2018, Vol. 13
Engvall, Gunn; Lindh, Viveca; Mullaney, Tara; et al.
2018
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Sage Publications 2018, Vol. 35, (2) : 132-148
Ångström-Brännström, Charlotte; Lindh, Viveca; Mullaney, Tara; et al.
2017
Nursing children and young people, Vol. 29, (4) : 24-30
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (4)
Engvall, Gunn; Ångström-Brännström, Charlotte; Mullaney, Tara; et al.
2016
Oncology Nursing Forum, Vol. 43, (2) : 134-134
Lindh, Viveca; Engvall, Gunn; Ångström-Brännström, Charlotte; et al.
2016
Pediatric Blood & Cancer, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 63 : S213-S213
Ångstrom-Brännström, Charlotte; Engvall, G.; Mullaney, T.; et al.
2015
PLoS ONE, Public library science 2015, Vol. 10, (10)
Ångström-Brännström, Charlotte; Engvall, Gunn; Mullaney, Tara; et al.
2014
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 31, (3) : 135-46
Angström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid
2014
Vård i Norden, Vol. 34, (113) : 4-8
Ångström Brännström, Charlotte; Dahlqvist, Vera; Strandberg, Gunilla; et al.
2013
Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur 2013 : 313-320
Ångström-Brännström, Charlotte
2013
Journal of Hospice and Palliative Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 15, (8) : 464-470
Ångström-Brännström, Charlotte; Dahlqvist, Vera; Norberg, Astrid
2010
Umeå University medical dissertations, 1387
Ångström-Brännström, Charlotte
2010
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 27, (5) : 266-275
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla; et al.
2008
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, W.B. Saunders 2008, Vol. 23, (4) : 310-316
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid; Jansson, Lilian
Film: Fika efter en forskare
Fika efter en forskare

"Det är så svårt att ligga stilla" - strålbehandling för barn

Charlotte Ångström Brännström, institutionen för omvårdnad