"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förberedd för strålbehandling – interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar

Forskningsprojekt Övergripande målsättning i detta forskningsprojekt är att minska oro och rädsla samt främja kunskap och förståelse för strålbehandling för barn, samt erbjuda åldersanpassade strategier så att barn med stöd av sin familj, kan genomföra strålbehandling på ett säkert och tryggt sätt. Barn kan känna sig rädda för strålbehandling och uppleva den påfrestande och stressande eftersom den sker i högteknologisk miljö.

Strålbehandling kan upplevas stressande eftersom miljön är högteknologisk, barnen lämnas ensamma under behandlingen och ibland krävs många behandlingar. Förskolebarn kan behöva sövas vilket ger biverkningar som påverkar barnet och familjen.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-06-30

Finansiering

Gustaf Ljungman, professor, barnonkolog, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Finansiär Barncancerfonden, 800 000 kr/år.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Medicinsk fakultet

Externa medverkande

Uppsala universitet

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Studier visar att förberedelser och distraktion inför medicinska procedurer minskar oro och rädsla hos barn. Utvecklandet av en intervention planeras där barn, föräldrar och personal involveras i framtagandet av interventionen utifrån erfarenheter i ett tidigare projekt, Design och utvärdering av omvårdnadsmiljö och teknik vid radioterapi (DUMBO), som genomfördes i Umeå, Uppsala och Stockholm.

Barn som genomgår strålbehandling på Akademiska sjukhuset och Skandionkliniken samt deras föräldrar inbjuds att delta via Barnonkologiska avdelningen i Uppsala. Utvecklandet kommer att ske genom att träffa barn, visa och diskutera framtagna förslag, diskutera med föräldrar och vårdpersonal, utveckla, och sedan återkomma till barn, föräldrar och personal flera gånger.

En åldersanpassad intervention till barn 4-10 och 11-17 år planeras med strukturerat besök på stålavdelningen och miniatyrmodeller av apparater för lek, webbapplikationer med information om strålbehandling, diagnosanpassade berättelser, träning, distraktionsmetoder och dataspel.

Deltagarna får besvara frågor om användbarhet, förståelse och i vilken grad materialet skulle kunna underlätta för barn att genomgå strålbehandlingen. Genom en god intervention kan oro och rädsla minska, förståelsen för strålbehandling öka och förhoppningsvis minska behovet av sövning för barn i åldern 4-6 år. Dessutom genereras kunskap om patientaktivt deltagande vid framtagandet av en intervention. I senare faser planeras utvärdering på flera centra i Sverige följt av implementering.

Senast uppdaterad: 2020-03-20