"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi

Forskningsprojekt Syftet är att utvärdera om åldersanpassad information och förberedande träning är till hjälp för barn och föräldrar inför och under strålbehandling. Materialet är framtaget av designers i samarbete med strålbehandlingspersonal och forskare.

Ungefär 100 barn som årligen diagnostiseras med cancer i Sverige genomgår strålbehandling. Vi har inhämtat kunskap om barns, föräldrars och personals erfarenheter av proceduren med intervjuer, olika skattningsskalor och barnens egna teckningar.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-05-13 2016-12-31

Finansiering

Barncancerfonden, 2013-2014: 1 150 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Erhållen kunskap och idéer från Designhögskolan har sedan implementerats som studieintervention. Data har samlats in från en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Analys och publikationer av resultat pågår.

I detta projekt samarbetar tre centra i Sverige (Umeå universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet) med Institutionen för strålningsvetenskaper, Designhögskolan och Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2019-12-06