"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Christian Kammler

Christian Kammler

Jag är doktorand i den tvärvetenskapliga forskargruppen Socialt medveten AI som arbetar med de sociala aspekterna av AI. Jag fokuserar på sociala simuleringar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.418 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar med att modellera social verklighet i sociala simuleringar. i forskargruppen Socialt medveten AI I synnerhet integrerar jag olika perspektiv på normer i sociala simuleringar. För närvarande arbetar jag med en ny arkitektur för agenter som kan ta hänsyn till olika perspektiv. Dessutom arbetar jag på användarsidan för att göra det möjligt för användare av simuleringen att vara aktiva i modelleringsprocessen.

Ett stort projekt som jag har arbetat med i vår forskargrupp är projektet ASSOCC (Agent-based Social Simulation of the Coronavirus Crisis). Inom detta projekt har vi utvecklat en social simulering för att simulera olika policys och insatser för att bekämpa krisen. Vi kunde stödja flera beslutsfattare, gav ut en bok och hade en anmärkningsvärd uppmärksamhet i medier, i tidningar och tv.

Multi-agent-based simulation XXIII: 23rd International Workshop, MABS 2022, virtual event, May 8-9, 2022: Revised selected papers, Springer Science+Business Media B.V. 2023 : 134-146
Kammler, Christian; Mellema, Rene; Dignum, Frank
Multi-Agent-Based Simulation XXII: 22nd International Workshop, MABS 2021, Virtual Event, May 3-7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2022 : 139-152
Kammler, Christian; Dignum, Frank; Wijermans, Nanda; et al.
JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, University of Surrey 2022, Vol. 25, (3)
Kreulen, Kurt; de Bruin, Bart; Ghorbani, Amineh; et al.
Minds and Machines, Springer 2020, Vol. 30, (2) : 177-194
Dignum, Frank; Dignum, Virginia; Davidsson, Paul; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 februari 2020 till 1 februari 2024