"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Modellera social verklighet för sociala simuleringar

Doktorandprojekt Inom detta projekt kommer vi att utveckla teori och verktyg för att skapa simuleringar som gör det möjligt att representera olika perspektiv på de sociala reglerna och förklara konsekvenserna av ny policy för intressenterna.

Projektansvarig

Frank Dignum
Professor, Umeå universitet
E-post
E-post
Nanda Wijermans
Forskare, Stockholm Resilience Centre/Stockholm univ
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-02-01 2024-02-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektbeskrivning

Sociala regler reglerar vårt dagliga liv och beskriver önskat och accepterat beteende. De påverkar vår beslutsprocess i dagliga situationer, eftersom vi vill agera och rättfärdiga vårt beteende på ett socialt önskat sätt. Sociala regler kan ses inte bara som begränsningar för beteendet utan också som en motivator för att vidta vissa åtgärder. Därför är det viktigt att representera dem på lämpligt sätt i simuleringar för att öka realismen och göra modellen mer exakt när det gäller social verklighet. Detta är en utmaning för alla typer av politikutveckling eftersom ofta rationalitet antas. Detta blir avgörande när man hanterar 'icke-normala' situationer, som COVID-19-pandemin.

Alla fokuserar bara på de delar av regler som är relevanta för dem och på det sätt som de är relevanta för sin roll. Till exempel: När man tittar på restriktioner för restaurangbesök under COVID-krisen fokuserar potentiella gäster mest på gästens tillåtna gruppstorlek och deras sammansättning (till exempel max fyra personer från två hushåll). De kommer att använda detta för att avgöra hur man delar gruppen över de olika tabellerna.

Restaurangägare måste se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan borden och olika gästgrupper. Dessutom måste de ha en plan för hur man bäst delar upp större grupper utan att förstöra den sociala närheten till en sådan grupp.

Förändringar eller nya regler har också olika inverkan på beteendet hos olika roller. T.ex. barn under 12 år kan sitta tillsammans med 4 vuxna utan att begränsa antalet barn. För gästerna kan det påverka hur de delar gruppen mellan bord och hur många av dem som kan sitta vid samma bord. För restaurangägaren kan det leda till det extra kravet att hon måste fastställa ålder för gästerna. Samma förändring har således olika konsekvenser för olika parter som är inblandade i samma situation.

Beslutsfattare måste ta hänsyn till alla olika synpunkter. För att stödja dem i deras beslutsprocess kan agentbaserade simuleringar vara ett kraftfullt verktyg. För att säkerställa social realism och göra det möjligt för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut är det av yttersta vikt att införliva alla olika synpunkter i simuleringen.

Tre olika nivåer kommer i fokus för att närma sig detta: agent-, användar- och systemnivå. Var och en av dessa nivåer har olika krav och olika konsekvenser av vad som behöver utvecklas. Detta påverkar metodiken, agentarkitekturen och systemarkitekturen. Dessutom är den översta visuella representationen av regler, agenter och åtgärder i simuleringen en annan viktig aspekt. Det är mycket viktigt att simuleringen kan förklara varför något händer och inte bara vad som händer. Detta är avgörande för att stödja beslutsfattare i deras resonemangsprocess. Att bara veta att vissa människor följer sociala regler är inte tillräckligt, det är viktigt att veta varför de gör det och vad som motiverar dem.

Inom detta projekt kommer vi att utveckla teori och verktyg för att skapa simuleringar som gör det möjligt att representera olika perspektiv på de sociala reglerna och förklara konsekvenserna av ny policy för intressenterna.

Affilierat med WASP-HS

Projektet ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software
Program - Humanities and Society (WASP-HS). Programmet finansieras av Wallenbergstiftelserna. För mer information om forskning och andra aktiviteter i programmet, besök WASP-HS.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-11-14