"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Christina Adolfsson

Christina Adolfsson

Ekonomienhetens uppdrag är att hantera universitetets centrala ekonomiadministration, ekonomisystemet samt upphandling. I mina arbetsuppgifter ingår även hantering av stiftelser och testamenten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Enhetschef vid Ekonomienheten (EA) Roll: Enhetschef
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå