"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dorothee Bohn

Jag är doktorand inom kulturgeografi. Min forskning fokuserar på den politiska ekonomin av turismutveckling i den europeiska Arktis.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats

Min doktorsavhandling behandlar utvecklingen av turismutveckling i glest befolkade områden i norr ur ett geografiskt politiskt ekonomiskt perspektiv. Jag studerar hur institutionella miljöer formar förutsättningarna för turismutveckling och entreprenörskap. Särskilt intressant för mig är hur globala samhällsekonomiska förändringar, Europeiska unionens sammanhållningspolitik och regional offentlig finansiering påverkar turismutvecklingsbanor. Samtidigt studerar jag hur enskilda turismentreprenörer utnyttjar regionala och globala möjligheter för att följa nya affärsstråk. För att generera en djupförståelse av dessa processer är mitt arbete till stor del grundat på kvalitativa forskningsmetoder och rumslig kartläggning. Avhandlingsinsikterna är relevanta för beslutsfattare när det gäller att utvärdera turismens roll för hållbar regional utveckling och samhällsekonomisk motståndskraft.

 

Dessutom är jag involverad i ett forskningsprojekt om cryoturism i nordliga och sydliga polarområden. Mitt mål är att utvidga förståelsen för relationerna mellan natur, klimat, samhälle och ekonomin i avlägsna regioner. Ett annat intresseområde som jag skulle vilja utveckla i framtiden handlar om finansialisering och finansiell geografi i gröna omvandlingar och hållbar utveckling.

How to get published in the best tourism journals
Bohn, Dorothee; Adie, B.A.; Amore, A.; et al.
Tourism Geographies
Bohn, Dorothee; Carson, Doris A.; Demiroglu, O. Cenk; et al.
Encyclopedia of tourism management and marketing: volume 2, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2022 : 133-136
Bohn, Dorothee
Annals of Leisure Research, Routledge 2022, Vol. 25, (1) : 116-137
Bohn, Dorothee; de Bernardi, Cecilia
Tourism transformations in protected area gateway communities, CABI Publishing 2022 : 49-65
Bohn, Dorothee; Hall, C. Michael
Arctic Yearbook 2021: Defining and Mapping the Arctic: Sovereignties, Policies and Perceptions
Bohn, Dorothee; Varnajot, Alix
Tourism employment in Nordic countries: trends, practices, and opportunities, Cham: Palgrave Macmillan 2020 : 349-373
Bohn, Dorothee; De Bernardi, Cecilia
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2020 : 349-371
Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; Bohn, Dorothee
Winter tourism: trends and challenges, Wallingford: CABI Publishing 2019 : 47-63
Bohn, Dorothee; De Bernardi, Cecilia