"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pamela Bachmann-Vargas

Cryotourism in a warming world

Co-exploring glacier and snow-based tourism development in southern and northern peripheries

Forskningsprojekt Vårt partnerskap inom kryoturism är nyskapande och relevant med tanke på den pågående globala miljökrisen och behovet av åtgärder mot klimatförändringar över hela världen. Tvärvetenskapligt, internationellt samarbete och kunskapsskapande är nyckelkomponenter för att trygga en beboelig planet och forma en rättvis framtid för kommande generationer.

Kryoturism är en särpräglad form av turism där glaciärer och snö utgör huvudattraktionen. Följaktligen är förhållandena för is och snötäcke mycket känsliga för effekterna av klimatförändringar. Medan en betydande mängd litteratur behandlar sambandet mellan kryoturism och klimatförändringar i norr, är det lite känt om situationen i söder. Detta projekt åtgärdar denna brist genom att skapa ett expertnätverk för att studera kryoturism i södra och norra periferier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-11-14 2025-06-30

Finansiering

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

150 000 SEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

För ytterligare information om projektet, se den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2024-01-12