"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-12

Arktiskt inslag vid möte för nordiska geograferier

NYHET Två av Arcums anknutna forskare kommer att hålla i en arktisk sammankomst vid det nionde Nordiska geografimötet om mångfaldiga nordiska geografier i Finland i februari 2022. Dorothee Bohn, doktorand, och Doris Carson, forskarassistent, båda vid institutionen för geografi vid Umeå universitet, kommer att vara värdar för sessionen ’Kartläggning av samtida styrning över samhälle, markanvändning och turism i arktiska regioner med hjälp av en rumslig lins’.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Institutionen för geografiska och historiska studier samt Karelska institutet, vid Östra Finlands universitet, står som värd för det nionde Nordiska geografimötet om mångfaldiga nordiska geografier (NGM), den 7-10 februari, 2022, i Joensuu, Finland. Konferensen syftar till att undersöka, debattera och utmana befintliga teorier, begrepp och metodologiska tillvägagångssätt inom mänsklig och fysisk geografi. Att förstå förhållandet mellan naturrisker och samhälle, geopolitik, ekonomier och miljö i de nordliga regionerna.

Kartläggning av samtida styrning över samhälle, markanvändning och turism i arktiska regioner med hjälp av en rumslig lins

Sedan början av 1990-talet har idén om styrning förändrats från makt som ensidigt utövas av regeringar, till ett interaktivt beslutsfattande och politiska åtgärder i nätverk och partnerskap. Dorothee Bohn och Doris Carson kommer att vara värdar för en session som syftar till att sammanföra aktuell forskning som utforskar den rumsliga dimensionen av styrning med särskilt fokus på Arktis.

Arktis är en region som får en allt större betydelse och som erbjuder ett intressant sammanhang för att undersöka samspelet mellan styrning och olika begrepp om utrymme (fast, föränderligt och representativt) på grund av de många aktörer och organisationer som är inblandade. För att bredda forskningsfältet erbjuds detta forum för att diskutera styrning och dess utmaningar samt framtida möjligheter inom det lokala samhället, ekonomi och markanvändning.

Arktiskt projekt

Dorothee och Doris är en del av projektet 'Klimatförändringar och dubbelförstärkning av arktisk turism: utmaningar och potentiella lösningar för turism och hållbar utveckling i ett arktiskt sammanhang' som leds av Dieter Müller.

Detta forskningsinitiativ analyserar hur lokala och regionala myndigheter, näringsliv och samhällsintressenter i arktiska Sverige hanterar utmaningar och möjligheter relaterade till turism, globalisering och klimatförändringar och vilken framtida utveckling de strävar efter.

Bidrag välkomnas

Till sessionen välkomnas du att lämna in bidrag som använder sig av olika analysnivåer, skalor och metoder i den rumsliga betraktelsen av styrning av samhället, och det föränderliga ekonomiska landskapet, samt prioriteringarna i fråga om markanvändning, som till exempel syns i turismens ökande betydelse inom traditionellt resursdominerade ekonomier.

Doris Carson
Forskare (tjänstledig), forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 99