"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Eduardo Gracia

Jag utvecklar nanostrukturerade funktionella material som tillämpas på sensorer, katalyser och skyddande beläggningar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för fysik Enhet: Nanostructured Funtional Materials group Roll: Studierektor
Plats
Fysikhuset plan 3, Linnaeus väg 24, FA323 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Nanomaterial finns i en mängd olika former och aromer med unika och intressanta egenskaper, men deras storlek gör dem mycket sårbara för strukturella förändringar som drastiskt kan förändra deras egenskaper. Detta faktum har alltid fascinerat mig, så mitt forskningsområde kretsar kring denna idé; finjustera nanomaterialens elektroniska egenskaper genom att generera defekter och introducera störämen.

Sedan jag avslutat mina forskarstudier har jag arbetat med ett brett spektrum av nanomaterial som metallnanopartiklar, kolnanostrukturer, övergångsmetalloxider och övergångsmetall-dichalcogenider. Jag arbetar fortfarande med de flesta av dessa material i tillämpningar som elektrokatalys, fotokatalys, avkänningselement eller som skyddande beläggningsbarriärer.

Jag kombinerar ofta teori och experiment när jag arbetar med ett visst projekt. Det experimentella arbetet innefattar utveckling av syntetiseringsmetoder för att tillverka heterogena och mycket defekta nanomaterial som pulver, filmer eller kompositer, genom att använda icke-jämviktssyntestekniker som kemisk gasfasdeponering, halvledar-mikrovågsassisterad syntes och lösningsbildande plasmasprutningspyrolys. Den teoretiska metoden innebär främst att undersöka den elektroniska strukturen, elektrontransportegenskaper och katalytisk aktivitet hos material med hjälp av densitetsfunktionell teori. Jag använder främst SIESTA och Quantum Espresso, och då och då även LAMMPS (inte DFT). Användningen av alla dessa verktyg och tekniker gör det möjligt att förstå material vid olika längdskalor, från atomnivå upp till den makroskopiska världen.

Biografi

Jag bedrev mina doktorandstudier (2008–2011) under ledning av professor Mauricio Terrones vid IPICyT i Mexiko. Under den tiden arbetade jag med tillverkning av heterogena system som bestod av nanorör och nanopartiklar av metalloxider. Jag studerade hur nanopartiklarna interagerar med nanorören, de möjliga förankringspunkterna och egenskaperna hos den slutliga kompositen. Det var under dessa studier som jag lärde känna datorsimuleringar, särskilt densitetsfunktionell teori, ett verktyg som jag fortfarande använder.

År 2012 flyttade jag till Sverige för att arbeta som postdoktor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet under ledning av professor Thomas Wågberg. Senare under 2014 började jag på Institutionen för fysik som forskare. 2017 blev jag biträdande professor och nyligen universitetslektor 2021.

Vetenskapliga publikationer

Google Scholar

ORCID iD

Materials Today Energy, Elsevier 2024, Vol. 41
Rafei, Mouna; Piñeiro-García, Alexis; Wu, Xiuyu; et al.
Advanced Materials
Zhang, Xiaoying; Ràfols-Ribé, Joan; Mindemark, Jonas; et al.
Journal of Raman Spectroscopy
Öberg, Rasmus; Landström, Lars; Gracia-Espino, Eduardo; et al.
Advanced Sustainable Systems, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2023, Vol. 7, (5)
Kagkoura, Antonia; Karamoschos, Nikolaos; Perivoliotis, Dimitrios K.; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 127, (51) : 24658-24665
Miranda la Hera, Vladimir; Mena Gómez, Josué; Canto-Aguilar, Esdras; et al.
Nano Today, Elsevier 2023, Vol. 50
Perivoliotis, Dimitrios K.; Ekspong, Joakim; Zhao, Xue; et al.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 11, (20) : 7641-7654
Piñeiro-García, Alexis; Perivoliotis, Dimitrios K.; Wu, Xiuyu; et al.
Communications Engineering, Springer Nature 2023, Vol. 2, (1)
Piñeiro-García, Alexis; Wu, Xiuyu; Rafei, Mouna; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 25, (31) : 20794-20807
Wu, Xiuyu; Piñeiro-García, Alexis; Rafei, Mouna; et al.
Nano Reseach, Springer 2022, Vol. 15, (6) : 5610-5618
Liu, Yong-feng; Tang, Shi; Wu, Xiuyu; et al.
Nanomaterials, MDPI 2022, Vol. 12, (23)
Miranda la Hera, Vladimir; Wu, Xiuyu; Mena, Josué; et al.
AIP Advances, American Institute of Physics (AIP) 2022, Vol. 12, (10)
Rafei, Mouna; Miranda la Hera, Vladimir; Barzegar, Hamid Reza; et al.
Advanced Materials Interfaces, John Wiley & Sons 2022, Vol. 9, (34)
Rafei, Mouna; Wu, Xiuyu; Piñeiro-García, Alexis; et al.
Advanced Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2022, Vol. 34, (8)
Ràfols-Ribé, Joan; Zhang, Xiaoying; Larsen, Christian; et al.
ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 4, (12) : 12957-12965
Ekeroth, Sebastian; Ekspong, Joakim; Perivoliotis, Dimitrios K.; et al.
ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS) 2021 : 1162-1174
Liu, Yong-feng; Tang, Shi; Fan, Junpeng; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 6, (18) : 11840-11848
Pinedo-Escobar, José Alfonso; Fan, Junpeng; Moctezuma, Edgar; et al.
Advanced Optical Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2021, Vol. 9, (1)
Ràfols-Ribé, Joan; Gracia-Espino, Eduardo; Jenatsch, Sandra; et al.
Advanced Theory and Simulations, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 3, (3)
Ekspong, Joakim; Gracia-Espino, Eduardo
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 124, (38) : 20911-20921
Ekspong, Joakim; Gracia-Espino, Eduardo; Wågberg, Thomas
ACS Applied Nano Materials, Acoustical Society of America (ASA) 2020, Vol. 3, (6) : 2574-0970
Enevold, Jenny; Dahlberg, Tobias; Stangner, Tim; et al.
RSC Advances, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 10, (56) : 34323-34332
Fan, Junpeng; Ekspong, Joakim; Ashok, Anumol; et al.
Cuihuà xuébào, Science Press 2020, Vol. 41, (5) : 853-857
Han, Xin-Bao; Wang, Dong-Xue; Gracia-Espino, Eduardo; et al.
ACS Applied Energy Materials, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 3, (10) : 9785-9791
Sandström, Robin; Gracia-Espino, Eduardo; Annamalai, Alagappan; et al.
Advanced Energy Materials, John Wiley & Sons 2020, Vol. 10, (11)
Sharifi, Tiva; Gracia-Espino, Eduardo; Chen, Anran; et al.
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 141, (1) : 232-239
Han, Xin-Bao; Tang, Xing-Yan; Lin, Yue; et al.
RSC Advances, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 9, (31) : 17979-17987
Sandström, Robin; Ekspong, Joakim; Gracia-Espino, Eduardo; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 256
Annamalai, Alagappan; Sandström, Robin; Gracia-Espino, Eduardo; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 10, (19) : 16467-16473
Annamalai, Alagappan; Sandström, Robin; Gracia-Espino, Eduardo; et al.
Carbon, Elsevier 2018, Vol. 137 : 349-357
Ekspong, Joakim; Boulanger, Nicolas; Gracia-Espino, Eduardo
Advanced Functional Materials, WILEY-VCH VERLAG GMBH 2018, Vol. 28, (46)
Ekspong, Joakim; Sandström, Robin; Rajukumar, Lakshmy Pulickal; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 3, (10) : 12930-12935
Gracia-Espino, Eduardo; Barzegar, Hamid Reza; Zettl, Alex
Nano Energy, Elsevier 2018, Vol. 46 : 141-149
Sandström, Robin; Gracia-Espino, Eduardo; Hu, Guangzhi; et al.
Applied Surface Science, Elsevier 2018, Vol. 427 : 1203-1212
Subramanian, Arunprabaharan; Gracia-Espino, Eduardo; Annamalai, Alagappan; et al.
Nano Reseach, Tsinghua University Press 2017, Vol. 10, (6) : 1942-1949
Barzegar, Hamid Reza; Yan, Aiming; Coh, Sinisa; et al.
ChemSusChem, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 10, (22) : 4544-4551
Kwong, Wai Ling; Gracia-Espino, Eduardo; Lee, Cheng Choo; et al.
Nano Energy, Vol. 35 : 9-16
Shen, Hangjia; Gracia-Espino, Eduardo; Ma, Jingyuan; et al.
Angewandte Chemie International Edition, John Wiley & Sons 2017, Vol. 56, (44) : 13800-13804
Shen, Hangjia; Gracia-Espino, Eduardo; Ma, Jingyuan; et al.
Electrochemistry communications, Elsevier 2017, Vol. 81 : 116-119
Shen, Hangjia; Gracia-Espino, Eduardo; Wang, Le; et al.
Scientific Reports, Vol. 6
Annamalai, Alagappan; Lee, Hyun Hwi; Choi, Sun Hee; et al.
Nano letters (Print), Vol. 16, (11) : 6787-6791
Barzegar, Hamid Reza; Yan, Aiming; Coh, Sinisa; et al.
Advanced Functional Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2016, Vol. 26, (37) : 6766-6776
Ekspong, Joakim; Sharifi, Tiva; Shchukarev, Andrey; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 120, (49) : 27849-27857
Gracia-Espino, Eduardo
RSC Advances, Vol. 6, (26) : 21954-21960
Gracia-Espino, Eduardo; López-Urias, F.; Terrones, H.; et al.
Journal of Sensors
Gracia-Espino, Eduardo; Rebollo-Plata, Bernabe; Martinez-Gutierrez, Hugo; et al.
Catalysis Science & Technology, Vol. 6, (5) : 1393-1401
Hu, Guangzhi; Gracia-Espino, Eduardo; Sandström, Robin; et al.
Nano Reseach, Springer Science+Business Media B.V. 2016 : 1-13
Sarkar, Anjana; Gracia-Espino, Eduardo; Wågberg, Thomas; et al.
Advanced Energy Materials, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 6, (20) : 1-10
Sharifi, Tiva; Larsen, Christian; Wang, Jia; et al.
Nano letters (Print), Vol. 15, (2) : 829-834
Barzegar, Hamid Reza; Gracia Espino, Eduardo; Wågberg, Thomas
ACS Nano, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 9, (10) : 10516-10522
Gracia-Espino, Eduardo; Barzegar, Hamid Reza; Sharifi, Tiva; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Eduardo Gracia Lab