"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Hahlin

Doktorand i Niklas Arnbergs grupp. Hennes forskning fokuserar på enteriska virus.

Kontakt

E-post
Plats
6M, Universitetssjukhuset by 6, Umeå universitet, 901 85 Umeå Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Anknytning

Elin läste läkarprogrammet vid Umeå universitet och gick direkt till sin nuvarande tjänst som doktorand i virologi. Under läkarprogrammet ingick hon i programmet ”Forskaraspirant” som gav möjlighet att arbeta med forskning parallellt med sina läkarstudier, i samma forskargrupp där hon nu doktorerar. Hennes forskning fokuserade på receptoridentifiering och värdinteraktioner av de humana enteriska adenovirusen typ F40 och F41. 2020 fick Elin en forskar-AT, det vill säga en tjänst som kombinerar klinisk AT-tjänstgöring med forskning, en tjänst som hon avslutade våren 2023.

Elin arbetar i Niklas Arnberg lab på Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet och hennes nuvarande forskning är inriktad på enteriska virus. Med hjälp av nya och avancerade modeller som humana intestinala organoider, studerar Elin viral cellinteraktion för adenovirus och norovirus i närvaro av värdfaktorer. Detta för att belysa de mycket komplexa mekanismerna för virala värdinteraktioner för att få viktiga kunskaper för ytterligare vaccin- och antiviral utveckling.

Efficient clathrin-mediated entry of enteric adenoviruses in human duodenal cells - PubMed (nih.gov)

Journal of Virology, Vol. 97, (10)
Becker, Miriam; Conca, Dario Valter; Dorma, Noemi; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (2)
Rajan, Anandi; Palm, Elin; Trulsson, Fredrik; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem