Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Niklas Arnberg Lab

Forskargrupp Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.

Virusinfektioner utgör en stor börda för samhälle och sjukvård. Förutom att orsaka sjukdom och död så orsakar virusinfektioner även väldiga kostnader. Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika. Vacciner och antivirala medel finns tillgängliga för skydd och för behandling mot ett fåtal virustyper, men mot de flesta sjukdomsorsakande virus saknas både vacciner och antivirala medel

De huvudsakliga svårigheterna med att utveckla antiviral medel är att virus är mycket små och det finns få ”targets” att sikta in sig på. Virus förökar sig dessutom inne i våra celler, och ibland även längst in i cellkärnan. Antivirala medel måste således designas så att de tar sig hela vägen in till de platser i cellen där virus förökar sig, utan att detta leder till sidoeffekter/toxicitet, vilket är utmanande i sig.

I vår grupp studerar vi de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler. Detta är ett kritiskt steg som ofta (men inte alltid) avgör vilken typ av cell, vävnad eller organ som infekteras. Detta steg är nödvändigt för att virus ska kunna föröka sig i en infekterad cell och sprida sig vidare till intilliggande celler och vidare till andra människor.

Vi studerar även molekyler som finns i våra slemhinnor, tårar och saliv och som antingen fungerar som en skyddande barriär mot infektioner, alternativt (motsatsen) som ”brygga” till cellen, vilket tvärtom kan hjälpa ett virus att infektera våra celler.

Virus kan också ”designas” och användas som hjälpmedel, eller ”vektorer” för att behandla t ex cancer eller ärftliga sjukdomar, men virus kan också designas och användas som vaccin mot andra virus och/eller bakterier. Genom vår forskning kan virusvektorer designas så att de specifikt angriper t ex cancerceller, men inte friska celler.

Vi har hittills identifierat ett flertal cellulära molekyler, sk receptorer, som olika virus binder till för att ta sig in i och infektera olika celler. Vi har även använt denna kunskap för att designa och utvärdera antivirala medel i kliniska prövningar.

Vi använder avancerade cellmodeller som kallas organoider, men även olika typer av cancerceller som motsvarar virus tropism. Vi använder toppmodern teknik såsom CRISPR-Cas9-modifierade virus och celler, surface plasmon resonance, avancerad mikroskopi, och flödescytometri. Vi samarbetar också med ledande forskare inom kemi, strukturbiologi och glykobiologi.

Vår forskning finansieras för närvarande genom anslag från Europeiska Unionen, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, och Umeå universitets medicinska fakultet.

Nyhet

Framtidens läkemedel mot virus utvecklas i Umeå

Forskning på ett ögonblick

Forskningsledare

Niklas Arnberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 84 40

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi
Senaste publikationer

Senaste publikationer från Niklas Arnberg.

Ett piller mot virus – hur undviker vi nästa pandemi?

Går det att skapa läkemedel som tar kål på virus som hotar att skapa nästa pandemi? Det diskuteras i en podd.

Donation ger mer forskning om läkemedel mot coronavirus

Ett projekt om att förstå hur coronavirus tar över cellen och sedan kanske hitta motmedel får ett tillskott.

Framtidens läkemedel mot virus utvecklas i Umeå

Forskare i Umeå undersöker möjliga läkemedel mot coronavirus. Kanske kan det räcka med en inhalator.