"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabeth Baland

Jag är doktorand i Andre Mateus lab sedan juni 2022. Mitt projekt fokuserar på att använda biofysiska proteomikmetoder för att studera kolhydratmetabolism i tarmmikrobiomer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt