"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Andre Mateus lab

Forskargrupp Vår grupp studerar hur proteiner fungerar och interagerar i bakteriearter i människans tarmflora.

Tarmmikrobiomet spelar en grundläggande roll för att upprätthålla människors hälsa. Flera sjukdomar är förknippade med obalans i tarmmikrobiomets sammansättningen, men deras mekanismer är fortfarande inte klara. Vi fokuserar på att kartlägga och modulera proteinfunktion och interaktioner hos dessa bakterier. För detta använder vi systembiologiska tillvägagångssätt genom att störa celler (med hjälp av läkemedel eller genetisk manipulation) och mäta resultatet på proteomets tillstånd. Detta gör det möjligt för oss att inte bara länka funktionellt relaterade proteiner, utan också att förstå hur läkemedel verkar och vilka är deras resistensmekanismer. Vidare är vi intresserade av metabolismen hos dessa organismer, till exempel vilka proteiner som är viktiga för att metabolisera vissa näringsämnen.

Genom att integrera denna kunskap hoppas vi att vi ska kunna förstå hur bakterierna i mikrobiomet interagerar och hur stabila samhällen bildas. I framtiden bör detta öppna dörren för att etablera strategier för att manipulera tarmmikrobiomets sammansättning mot ett hälsosamt tillstånd.

Mer information:

Gå till Mateuslab

Urval av publikationer:

2022

Mateus A*, Kurzawa N*, et al. Drug Target Identification in Tissues by Thermal Proteome Profiling. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2022, 62, DOI:10.1146/annurev-pharmtox-052120-013205 

2021

Klünemann M*, Andrejev S*, Blasche S*, Mateus A* et al. Bioaccumulation of therapeutic drugs by human gut bacteria. Nature 2021, 597(7877):533 

Mateus A, et al. Transcriptional and post-transcriptional polar effects in bacterial gene deletion libraries. mSystems 2021, 6(5):e00813

Selkrig J*, Stanifer M*, Mateus A*, Mitosch K*, Barrio-Hernandez I*, Rettel M*, et al. SARS-CoV-2 infection remodels the host protein thermal stability landscape. Mol Syst Biol 2021, 17(2):e10188 

Potel CM, Kurzawa N, Becher I, Typas A, Mateus A#, Savitski MM#. Impact of phosphorylation on thermal stability of proteins. Nat Methods 2021, 18(7):757 

Mateus A, et al. The rise of proteome-wide biophysics. Mol Syst Biol 2021, 17(7):e10442 

2020

Mateus A, et al. The functional proteome landscape of Escherichia coli. Nature 2020, 588(7838):473 

Kurzawa N#, Mateus A#, Savitski MM#. Rtpca: an R package for differential thermal proximity coaggregation analysis. Bioinformatics 2020, DOI: 10.1093/bioinformatics/btaa682 

Mateus A*, Kurzawa N*, et al. Thermal proteome profiling for interrogating protein interactions. Mol Syst Biol 2020, 16(3):e9232 

2018

Mateus A, et al. Thermal proteome profiling in bacteria: probing protein state in vivo. Mol Syst Biol 2018, 14(7):e8242 

Före 2017

Mateus A, Määttä T, Savitski MM. Thermal proteome profiling: unbiased assessment of protein state through heat-induced stability changes. Proteome Sci 2017, 15(1):13 

Mateus A, et al Prediction of intracellular exposure bridges the gap between target-and cell-based drug discovery. PNAS 2017, 114(30):E6231 

Mateus A*, Treyer A*, et al. Intracellular drug bioavailability: a new predictor of system dependent drug disposition. Sci Rep 2017, 7:43047 

Mateus A, et al. A high-throughput cell-based method to predict the unbound drug fraction in the brain. J Med Chem 2014, 57(7):3005 

Mateus A, et al Rapid measurement of intracellular unbound drug concentrations. Mol Pharmaceutics 2013, 10(6):2467 

Forskningsledare

Andre Mateus
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi

Externa finansiärer

Kempestiftelserna, ERC - European Research Council, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Externa finansiärer

Två Umeåforskare utsedda till Wallenberg Academy Fellows

Nicolò Maccaferri och André Mateus har utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Två Umeåforskare får ERC Starting Grant

Belönas med EU-pengar för innovativ forskning inom kemi och samhällsmedicin.

Tarmbakterier kan ge ledtrådar till bot av sjukdomar

André Mateus undersöker hur läkemedel och mikrobiomet i människans tarmar fungerar tillsammans.

Senast uppdaterad: 2024-02-22