"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabeth Raddock

Jag är universitetslektor i religionshistoria och sedan 2018 studierektor. 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi Roll: Studierektor
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.107 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Uppdrag

Jag har sedan 2018 uppdrag som Studierektor med ansvar för utbildningsfrågor. Jag ansvarar bland annat för institutionens kursutbud, kursplaner och disciplinärenden. Jag är också institutionens primära kontaktperson i utbildningsfrågor.

Bakgrund

Jag disputerade 2011 i Sydasiatiska studier vid University of California at Berkeley, vid institutionen för South and Southeast Asian studies. Avhandlingen heter Listen how the wise one begins construction of a house for Viṣṇu: vijānatā yathārabhyaṃ gṛhaṃ vaiṣṇavaṃ śṛṇv evaṃ. Chapters 1-14 of the Hayaśīrṣa Pañcarātra och kan hämtas via UC Berkeleys bibliotek online. Avhandlingen består av en översättning av de första fjorton kapitlen i Hayaśirṣa Pañcarātra och en detaljerad analys som syftar till dess kontextualisering i historiska, kulturella och teologiska miljöer.

Forskningsområden

Min religionshistoriska forskning fokuserar på sydasiatisk konst och litteratur. En del av min forskning har också påverkats av sådant som jag sett i min undervisning och jag har särskilt intresserat mig för hur vi kan utveckla undervisningen så att den blir mer lämpad även för studenter med behov av särskilt stöd.

 

World of the Orient, Kyiv: A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences, NAS of Ukraine 2022, (4) : 119-129
Raddock, Elisabeth
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid, Umeå, Sweden, August 19-20, 2019
Raddock, Elisabeth; Bagger, Anette
Consecration rituals in South Asia, Leiden: Brill Academic Publishers 2017 : 198-222
Raddock, Elisabeth
Religious education in a mediatized world, W. Kohlhammer GmbH 2017 : 247-260
Zipernovszky, Hanna; Raddock, Elisabeth
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 260-273
Zipernovszky, Hanna; Raddock, Elisabeth
Contemporary Buddhism, Vol. 17, (2) : 405-426
Plank, Katarina; Raddock, Elisabeth; Selander, Peter
Transitions Across the Life Course of People with Disabilities: Experiences, Opportunities and Strategies, Off- and Online
Raddock, Elisabeth; Zipernovszky, Hanna
XIII Nordic Conference on Religious Education: ’Shifting borders in Religious Education’ : 22-22
Raddock, Elisabeth; Zipernovszky, Hanna

Mina undervisningsområden är framför allt hinduism och buddhism.
Jag har också emellanåt undervisning i sydasiatisk konst, litteratur men också andra områden inom religionshistoria så som judaistik, och religionsvetenskap så som teori och metod i samt handleder uppsatser och mer specifik undervisning inom lärarutbildningen så som VFU besök.