"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emelie Backman

Jag forskar om interaktionen mellan det medfödda immunförsvaret och patogena svampar i syrefattiga miljöer. Ett projekt handlar även om neutrofilers roll vid allvarlig COVID-19.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Interaktionen mellan det medfödda immunförsvaret och patogena svampar

Jag forskar om hur sjukdomsframkallande svampar interagerar med det medfödda immunförsvaret och hur de påverkas av den syrefattiga miljö som uppstår vid en infektion. Fokus ligger på vår vanligaste immuncell: Neutrofilen och den opportunistiska svampen Candida albicans.

Neutrofilers funktion vid COVID-19

Jag jobbar även med ett nytt projekt om hur neutrofiler fungerar vid SARS-CoV-2 infektion och hur de bidrar till symptom vid allvarlig COVID-19.

EMBO Reports, John Wiley & Sons 2023, Vol. 24, (11)
Unger, Lucas; Skoluda, Samuel; Backman, Emelie; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Shankar, Madhu; Uwamahoro, Nathalie; Backman, Emelie; et al.
Frontiers in Chemistry, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Shchukarev, Andrey; Backman, Emelie; Watts, Samuel; et al.
Current Opinion in Microbiology, Elsevier 2020, Vol. 58 : 106-115
Urban, Constantin F.; Backman, Emelie
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 9
Lopes, José Pedro; Stylianou, Marios; Backman, Emelie; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2018, Vol. 9, (6)
Lopes, Jose Pedro; Stylianou, Marios; Backman, Emelie; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt