"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erin Stafford

Jag är postdoktor i Henrik Sjödins grupp på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Min forskning handlar om matematisk modellering av infektionssjukdomar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag började forska i modellering av infektionssjukdomar som student vid Tulane University där jag studerade matematik, datavetenskap och folkhälsa. Jag fortsatte denna forskning under mina masterstudier vid Tulane och under min doktorandtid vid University of Washington.

Mina doktorandstudier fokuserade på att fastställa optimala begränsningsstrategier för att kontrollera spridningen av infektionssjukdomar. Mitt arbete inkluderade ett optimalt kontrollproblem som avgör vilken reducerad blandningsstrategi som maximerar ekonomisk produktion, med en kostnad för infektion, under SIS-sjukdomsdynamik. Denna modell tillämpades på en fallstudie avjuverinflammation hos mjölkkor. Jag arbetade också med equity-baserad optimering för covid-19-vaccinallokering, som syftade till att tillhandahålla ett ramverk för att hantera rasskillnader i covid-19-utfall.

Min nuvarande forskning i Henrik Sjödin lab handlar om att modellera spridningen av zoonotisk sjukdom från djur till människor. Genom att få en bättre förståelse för de mekanismer som driver spillover kommer vi att kunna bedöma risken för spillover-händelser, avgöra var dessa händelser inträffar och arbeta för att förhindra framtida spillover-händelser.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 februari 2023 till 31 januari 2028