"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Karta över Thailand och Kambodja.

Bild: Mostphotos, © Wollertz 2017

PANDASIA

Forskningsprojekt samfinansieras av Europeiska unionen (EU) och UK Research and Innovation.

PANDASIA samlar in sociala och biologiska data, modellerar zoonotiska spridningshastigheter och studerar uppkomsten av sjukdomar i högriskmiljöer i Thailand för att identifiera potentiella pandemier längs gradienter från natur, landsbygd och stad.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-01 2028-01-31

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Projektbeskrivning

PANDASIA är en förkortning för " Pandemic Literacy and Viral Zoonotic Spillover Risk at the Frontline of Disease Emergence in Southeast Asia to Improve Pandemic Preparedness." Det samfinansieras av Europeiska unionen (EU) och UK Research and Innovation.

De primära målen för PANDASIA är att samla in information om sociala och biologiska data, modellera zoonotiska spridningshastigheter och studera uppkomsten av sjukdomar i högriskmiljöer i Thailand för att identifiera potentiella pandemier längs gradienter från natur, landsbygd och stad. Med en bättre förståelse för samspelet mellan de bakomliggande drivkrafterna för spridning på lokal nivå kan evidensbaserade strategier för pandemiberedskap och folkhälsoåtgärder utvecklas och förbättras. PANDASIA kommer att använda våra framsteg inom prognos för att fastställa, analysera och modellera potentialen för viral patogenspillover från One Health (OH) och EcoHealth (EH) perspektiv.

Forskningen och strategierna kommer att baseras på samhällsdrivna, samskapade interventioner och kommunikationsstrategier som syftar till att förbättra lokalsamhället och folkhälsomyndighetens pandemihälsokunnighet och beredskap. Implementeringen av PANDASIA förväntas ge omedelbara lokala och nationella fördelar, såväl som långsiktiga regionala och internationella fördelar för samhället (pandasia-project.com/project-profile/).

Vår primära roll i projektet är att, genom samarbete över hela konsortiet, utveckla nya modeller för spridningsrisk, integrera data om vilda och tama djur, virologi och det mänskliga samhället i de modeller som kan användas för att generera nya insikter om socioekologiska processer styr spridningsrisken.

Senast uppdaterad: 2024-03-25