"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Henrik Sjödin Lab

Forskargrupp Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 

Vår grupp tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Forskningsledare

Henrik Sjödin
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-785 30 79

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Hållbar hälsa startar två nya EU-projekt, IDAlert och BEPREP

Forskning med syfte att bättre förstå framtida pandemier.

Symposium om Covid-19 visade på komplexiteten av pandemin och hur viktigt samarbete är

Belyste vikten av ett tvärvetenskapligt grepp kring pandemier.

Ekologi och epidemiologi i samspel hjälper oss att förstå smittspridning

Henrik Sjödin hjälper till att fördjupa tvärvetenskapliga analyser av folkhälsoproblem.

Senast uppdaterad: 2022-12-28