"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Strangert

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för språkstudier Enhet: Lingvistik
Plats
, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå University 2023 : 49-50
Strangert, Eva
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå University 2023 : 191-191
Strangert, Eva
Upplev litteraturen 3: texter och tal, Stockholm: Sanoma Utbildning 2014 : 42-50
Strangert, Eva
Språkets gränser – och verklighetens: perspektiv på begreppets gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 51-66
Strangert, Eva
Journal of the International Phonetic Association, Cambridge: Cambridge University Press 2010, Vol. 40, (3) : 379-381
Engstrand, Olle; Granström, Björn; Lindblom, Björn; et al.
Proceedings of Speech Prosody 2008, Campinas, Brazil : 579-582
Biadsy, Fadi; Rosenberg, Andrew; Carlson, Rolf; et al.
Tvärsnitt, (1) : 40-43
Strangert, Eva
Proceedings Fonetik 2008, The XXIst Swedish Phonetics Conference, Juni 2008, Dept of Linguistics, University of Gothenburg: 2008 : 69-72
Strangert, Eva; Gustafson, Joakim
Proceedings of Interspeech 2008, Brisbane, Australia : 1688-1692
Strangert, Eva; Gustafson, Joakim
Proceedings from Fonetik 2007: speech, music and hearing, quarterly progress and status report, TMH-QPSR, Vol 50, 2007 : 29-32
Strangert, Eva
Proceedings of Speech Prosody 2006, Dresden, Germany : 69-72
Carlson, Rolf; Gustafsson, Kjell; Strangert, Eva
Proceedings of Interspeech 2006: Ninth International Conference of Spoken Language Processing, Pittsburgh, USA : 1300-1303
Carlson, Rolf; Gustafsson, Kjell; Strangert, Eva
Nordic Prosody: Proceedings of the IXth Conference, Lund 2004, Peter Lang, Frankfurt am Main 2006 : 255-264
Strangert, Eva; Carlson, Rolf
Proceedings from FONETIK 2006: Lund, June, 7-9, 2006, Lund: Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University 2006 : 121-124
Strangert, Eva; Deschamps, Thierry
Proceedings of fonetik 2005: the XVIIIth Swedish phonetics conferenceMay 25–27 2005, Göteborg: Department of Linguistics 2005 : 79-82
Fransson, Linnéa; Strangert, Eva
Proceedings of Interspeech: Lisboa, Portugal : 3401-3404
Strangert, Eva
Proceedings of fonetik 2004: the XVIIth Swedish phonetics conference, Conference, May 26-28 2004, Stockholm: Department of Linguistics, University of Stockholm 2004 : 20-23
Strangert, Eva
Proceedings of Speech Prosody 2004, Nara, Japan
Strangert, Eva
Universitetsläraren, Vol. 5
Strangert, Eva
Svenskläraren, Vol. 48, (1) : 18-19
Strangert, Eva
2nd International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 1992, The International Speech Communication Association (ISCA) 1992 : 1283-1285
Strangert, Eva
Umeå studies in the humanities, 69
Strangert, Eva

Forskningsprojekt

1 januari 2006 till 30 juni 2008