"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gabriel Torrens

Molekylärbiolog. Excellence of Choice-postdoktorstipendiat i Felipe Cava lab och forskar inom cellväggsbiologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Felipe Cava
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en kandidatexamen i biologiska vetenskaper och en magisterexamen i avancerad mikrobiologi från University of the Balearic Islands, Palma, i Spanien. Efter avslutade studier började jag arbeta inom området antibiotikaresistens och patogenicitet av bakteriella infektioner på Universitetssjukhuset Son Espases i Palma.

Mitt doktorsarbete fokuserade på cellväggsåtervinning i Pseudomonas aeruginosa (en jordbakterie) och dess samband med β-laktamasuttryck och virulens, med betoning på användningen av vätskekromatografitekniker som jag lärt mig vid Centro de Biología Molecular Severo Ochoa i Madrid, såväl som på Umeå Microbial Research Center vid Umeå universitet.

Jag arbetar för närvarande som 'EC' postdoktor vid Felipe Cava lab med flera projekt, inklusive studien av lipidflottar i Staphylococcus aureus  (gula stafylokocker) för att hämma MRSA-antibiotikaresistens. Hans intressen fokuserar på bakteriell cellväggsbiologi, infektionsbiologi, transkriptomik, utveckling av nya antimikrobiella läkemedel och LC-MS-metoder för att förstå antimikrobiell resistens.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Microbiology 2024, Vol. 68, (5)
Barceló, Isabel M.; Escobar-Salom, Maria; Cabot, Gabriel; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2024, Vol. 14, (1)
Barceló, Isabel M.; Escobar-Salom, María; Jordana-Lluch, Elena; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2024, Vol. 15, (1)
Espaillat, Akbar; Alvarez, Laura; Torrens, Gabriel; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2024, Vol. 15, (1)
Ukleja, Marta; Kricks, Lara; Torrens, Gabriel; et al.
FEMS Microbiology Reviews, Oxford University Press 2023, Vol. 47, (2)
Escobar-Salom, María; Barceló, Isabel María; Jordana-Lluch, Elena; et al.
Microbiology Spectrum, American Society for Microbiology 2022, Vol. 10, (5)
Barceló, Isabel M.; Jordana-Lluch, Elena; Escobar-Salom, María; et al.