Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Felipe Cava grupp

Forskargrupp Vi beforskar bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.

Felipe Cava är MIMS gruppledare och Wallenberg Academy Fellow vid Umeå universitet, två av de mest prestigefyllda långsiktiga programmen för unga forskare i Sverige.

Mitt labb vid Umeå universitet/MIMS-UCMR syftar till att dechiffrera ny kunskap om en av bakteriernas stora "akilleshälar" – deras cellvägg – både för att ge svar på vetenskapliga grundläggande frågor och för att förbättra våra möjligheter att bekämpa långvariga och framväxande infektionssjukdomar. Vi använder en arsenal av avancerad analysteknik och cellavbildningsverktyg (optiska, fluorescens- och motsvarande SEM-FL-mikroskopi, MATLAB- och ImageJ-baserad bildanalys), kombinerat med genetik och nästa generations sekvenseringsteknik (inklusive RNA-seq, Tn-seq), biokemi, bioinformatik (MATLAB och R-baserad kemometri) och molekylärbiologi för att studera hur bakterier reglerar sin cellvägg för att anpassa sig till (och infekterar) värden i några av de mest relevanta bakteriemodellerna.

För att behandla detta har vi lanserat ett integrativt forskningsprogram som syftar till att avslöja och utnyttja bakteriecellväggens obemärkta variation. Denna undersökning är absolut nödvändig för en realistisk förståelse av cellväggsbiologin i naturen, särskilt dess roll i miljöanpassning och signalering. Dessutom kan denna forskning leda till upptäckten av nya metaboliska och regulatoriska vägar med stor potential i utvecklingen av nya artspecifika antimikrobiella terapier.

Detta är första gången som ett projekt av en sådan omfattning faktiskt har lanserats inom cellväggsforskningsområdet och därför har genererat omedelbara samarbetsnätverk bland ganska osammanhängande discipliner inom biovetenskap, både inom akademin och inom ramen för det offentliga folkhälsoområdet.

Läs mer om forskningen på MIMS hemsida

Läs mer om forskningen på Cava lab

Forskningsledare

Felipe Cava
Professor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 55

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Mellanprodukt funnen i peptidoglykans återvinningsväg

Mellanprodukt i återvinningsvägen för peptidoglykan som kan modulera cellväggs syntes och struktur funnen.

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Fernströmpriset till forskning om bakteriers cellväggar

2018 års Fernströmpristagare vid Umeå universitet blir Felipe Cava