"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Felipe Cava grupp

Forskargrupp Vi beforskar bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.

Felipe Cava är MIMS gruppledare och Wallenberg Academy Fellow vid Umeå universitet, två av de mest prestigefyllda långsiktiga programmen för unga forskare i Sverige.

Mitt labb vid Umeå universitet/MIMS-UCMR syftar till att dechiffrera ny kunskap om en av bakteriernas stora "akilleshälar" – deras cellvägg – både för att ge svar på vetenskapliga grundläggande frågor och för att förbättra våra möjligheter att bekämpa långvariga och framväxande infektionssjukdomar. Vi använder en arsenal av avancerad analysteknik och cellavbildningsverktyg (optiska, fluorescens- och motsvarande SEM-FL-mikroskopi, MATLAB- och ImageJ-baserad bildanalys), kombinerat med genetik och nästa generations sekvenseringsteknik (inklusive RNA-seq, Tn-seq), biokemi, bioinformatik (MATLAB och R-baserad kemometri) och molekylärbiologi för att studera hur bakterier reglerar sin cellvägg för att anpassa sig till (och infekterar) värden i några av de mest relevanta bakteriemodellerna.

För att behandla detta har vi lanserat ett integrativt forskningsprogram som syftar till att avslöja och utnyttja bakteriecellväggens obemärkta variation. Denna undersökning är absolut nödvändig för en realistisk förståelse av cellväggsbiologin i naturen, särskilt dess roll i miljöanpassning och signalering. Dessutom kan denna forskning leda till upptäckten av nya metaboliska och regulatoriska vägar med stor potential i utvecklingen av nya artspecifika antimikrobiella terapier.

Detta är första gången som ett projekt av en sådan omfattning faktiskt har lanserats inom cellväggsforskningsområdet och därför har genererat omedelbara samarbetsnätverk bland ganska osammanhängande discipliner inom biovetenskap, både inom akademin och inom ramen för det offentliga folkhälsoområdet.

Läs mer om forskningen på Cava lab

Lediga jobb

Post-doctoral position in Microbiology at the Cava lab

Forskningsledare

Felipe Cava
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 55

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Studenter på Camps Umeå.
108 miljoner kronor från Wallenberg Scholars till grundforskning

Sex forskare är utvalda att dela på sammanlagt 108 miljoner kronor från Wallenberg Scholars-programmet.

Porträtt på Felipe Cava, universitetslektor vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
Nya antibiotika i sikte efter upptäckt

Felipe Cava vid Umeå universitet är en av de forskare som identifierat ett enzym med betydelse för bakterier.

Cancerfondsmiljoner till forskning i Umeå

Cancerforskning vid Umeå universitet får nästan 60 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2023.

Senast uppdaterad: 2024-01-31