"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gerold Jäger

Jag är docent i diskret matematik. Min forskning är kombinatorisk optimering, grafteori och algoritmik, t. ex. Handelsresandeproblemet och Mastermind.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.B.347 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsämnen är diskret matematik, kombinatorisk optimering, grafteori och algoritmik. Det innefattar Handelsresandeproblemet, spelteori (särskilt Mastermind), teori av Latinska kvadrater och känslighetsanalys.

Biografi

Jag disputerade 2001 vid Essen University i Tyskland. Mellan 2001 och 2010 var jag postdoktor vid Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg (både Tyskland) och Washington University St. Louis (USA). Från 2010 till 2011 var jag gästprofessor vid Technische Universität Clausthal (Tyskland). Sedan 2011 arbetar jag vid Umeå universitet som universitetslektor och i juni 2013 blev jag docent i matematik.

Discrete Applied Mathematics, Elsevier 2024, Vol. 349 : 8-24
Ghanbari, Nima; Jäger, Gerold; Lehtilä, Tuomo
The Electronic Journal of Combinatorics, Australian National University Press 2024, Vol. 31, (1)
Jäger, Gerold; Öhman, Lars-Daniel; Markström, Klas; et al.
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications (DMAA)
Jäger, Gerold; Drewes, Frank
Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) 2023, Vol. 25, (1)
Jäger, Gerold; Markström, Klas; Shcherbak, Denys; et al.
Discrete Applied Mathematics
Jäger, Gerold; Turkensteen, Marcel
Theoretical Computer Science, Elsevier 2022, Vol. 937 : 1-21
Turkensteen, Marcel; Jäger, Gerold
Discrete Mathematics, Elsevier 2021, Vol. 344, (3)
Glazik, Christian; Jäger, Gerold; Schiemann, Jan; et al.
Theoretical Computer Science, Elsevier 2020, Vol. 806 : 344-362
Jäger, Gerold; Drewes, Frank
Journal of combinatorial designs (Print), Vol. 27, (4) : 229-250
Jäger, Gerold; Markström, Klas; Öhman, Lars-Daniel; et al.
SAGT: International Symposium on Algorithmic Game Theory: 11th International Symposium, SAGT 2018, Beijing, China, September 11-14, 2018, Proceedings, Springer 2018 : 261-266
Jäger, Gerold; Drewes, Frank
Discrete Applied Mathematics, Elsevier 2018, Vol. 247 : 197-215
Jäger, Gerold; Turkensteen, Marcel
COCOA 2017: Combinatorial Optimization and Applications, Springer Berlin/Heidelberg 2017 : 409-424
Glazik, Christian; Jäger, Gerold; Schiemann, Jan; et al.
Proceedings of 10th Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications (COCOA 2016), Springer Berlin/Heidelberg 2016 : 670-682
Jäger, Gerold
Journal of Discrete Algorithms, Elsevier 2016, Vol. 37 : 68-83
Jäger, Gerold; Climer, Sharlee; Zhang, Weixiong
Journal of the Operational Research Society, Vol. 66, (4) : 615-626
Baltz, Andreas; El Ouali, Mourad; Jäger, Gerold; et al.
Computation, Vol. 3, (2) : 285-298
Fischer, Anja; Fischer, Frank; Jäger, Gerold; et al.
Journal of Discrete Algorithms, Vol. 31 : 87-103
Jäger, Gerold; Arnold, Florian
Theoretical Computer Science, Vol. 596 : 55-66
Jäger, Gerold; Peczarski, Marcin
Combinatorial Algorithms: 25th International Workshop, IWOCA 2014, Duluth, MN, USA, October 15-17, 2014, Revised Selected Papers, Springer Berlin/Heidelberg 2015 : 188-199
Jäger, Gerold; Peczarski, Marcin
Discrete Applied Mathematics, Elsevier 2015, Vol. 184 : 20-31
Jäger, Gerold; Peczarski, Marcin
Proceedings of 26th International Workshop om Combinatorial Algorithms (IWOCA 2015), Berlin-Heidelberg: Springer 2015 : 334-345
Shcherbak, Denys; Jäger, Gerold; Öhman, Lars-Daniel
Discrete Applied Mathematics, Vol. 166 : 97-114
Fischer, Anja; Fischer, Frank; Jäger, Gerold; et al.
Journal of Heuristics, Vol. 20, (1) : 107-124
Jäger, Gerold; Dong, Changxing; Goldengorin, Boris; et al.
LION 2014: Learning and Intelligent Optimization: Conference Proceedings : 362-377
Jäger, Gerold; Goldengorin, Boris; Pardalos, Panos M.
Combinatorial algorithms: 24th International Workshop, IWOCA 2013, Rouen, France, July 10-12, 2013. Revised Selected Papers, Berlin-Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 258-268
Jäger, Gerold
COCOA 2012: Combinatorial Optimization and Applications, Berlin-Heidelberg: Springer Berlin-Heidelberg 2012 : 200-211
El Ouali, Mourad; Jäger, Gerold
Habilitation Thesis, Christian Albrechts Universität Kiel
Jäger, Gerold
Information Processing Letters, Elsevier 2011, Vol. 111, (19) : 933-940
Jäger, Gerold; Peczarski, Marcin
Proceedings of 6th International Conference on Algorithmic Aspects in Information and Management (AAIM 2010), Berlin-Heidelberg: Springer 2010 : 119-130
Ernst, Christian; Dong, Changxing; Jäger, Gerold; et al.
Proceedings of 9th Cologne/Twente workshop on graphs and combinatorial optimization (CTW 2010) : 97-100
Jäger, Gerold
The journal of artificial intelligence research, AAAI Press 2010, Vol. 39 : 663-687
Jäger, Gerold; Zhang, Weixiong
Proceedings of 5th International Computer Science Symposium in Russia (CSR 2010), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin-Heidelberg 2010 : 216-227
Jäger, Gerold; Zhang, Weixiong
Bioinformatics, Oxford: Oxford University Press 2009, Vol. 25, (1) : 68-74
Climer, Sharlee; Jäger, Gerold; Templeton, Alan R; et al.
Proceedings of 8th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization (CTW 2009) : 3-6
Dong, Changxing; Ernst, Christian; Jäger, Gerold; et al.
Proceedings of 5th International Conference on Algorithmic Aspects in Information and Management (AAIM 2009), Berlin-Heidelberg: Springer 2009 : 175-187
Dong, Changxing; Jäger, Gerold; Richter, Dirk; et al.
Proceedings of 17th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2009), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin-Heidelberg 2009 : 337-348
Jäger, Gerold; Climer, Sharlee; Zhang, Weixiong
Information Processing Letters, Elsevier 2009, Vol. 109, (12) : 635-641
Jäger, Gerold; Peczarski, Marcin
Parallel Computing, Elsevier 2009, Vol. 35, (6) : 345-357
Jäger, Gerold; Wagner, Clemens
Mathematical Programming and Game Theory for Decision Making, New Jersey: World Scientific 2008 : 47-59
Ghosh, Diptesh; Goldengorin, Boris; Gutin, Gregory; et al.
Algorithmic Operations Research, Preeminent Academic Facets 2008, Vol. 3, (1) : 79-81
Goldengorin, Boris; Jäger, Gerold
Proceedings of 2nd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications (COCOA 2008), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin-Heidelberg 2008 : 211-224
Jäger, Gerold; Molitor, Paul
Communications in Dependability and Quality Management, Germa and SOM Research Institute, University of Groningen, the Netherlands 2007, Vol. 10, (1) : 52-70
Ghosh, Diptesh; Goldengorin, Boris; Gutin, Gregory; et al.
Applied Mathematical Sciences, Hikari Ltd. 2007, Vol. 1, (25) : 1203-1215
Jäger, Gerold
Proceedings of 3rd International Conference on Algorithmic Aspects in Information and Management (AAIM 2007), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin-Heidelberg 2007 : 1-10
Jäger, Gerold; Srivastav, Anand; Wolf, Katja
Proceedings of the 4th conference on Combinatorial and Algorithmic Aspects of Networking (CAAN 2007), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2007 : 99-111
Richter, Dirk; Goldengorin, Boris; Jäger, Gerold; et al.
Journal of Computer Science, Science Publications 2006, Vol. 2, (9) : 716-734
Goldengorin, Boris; Jäger, Gerold; Molitor, Paul
Proceedings of 3rd Workshop on Combinatorial and Algorithmic Aspects of Networking (CAAN 2006), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2006 : 86-97
Goldengorin, Boris; Jäger, Gerold; Molitor, Paul
Proceedings of 2nd International Conference on Alghorithmic Aspects in Information and Management (AAIM 2006), Berlin-Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2006 : 194-206
Goldengorin, Boris; Jäger, Gerold; Molitor, Paul
Networks, John Wiley & Sons 2005, Vol. 45, (3) : 119-124
Baltz, Andreas; Jäger, Gerold; Srivastav, Anand
SOM (Systems, Organisations and Management) Research Report, 05A11
Goldengorin, Boris; Jäger, Gerold