"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-08 Uppdaterad: 2023-06-14, 12:56

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet

NYHET Hjärnans avfallshantering, kollagring i nordliga sjöar, elevcentrerat lärande och reproduktiv hälsa är några av de ämnen som kommer att studeras i de forskningsprojekt som nyligen beviljats medel av Vetenskapsrådet.

Text: Elin Andersson

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I början av november tillkännagav man vilka projekt som beviljats medel i deras stora utlysningar 2022, och totalt fick Umeå universitet 181 517 760 kr till ny forskning.

Utlysningen Utbildningsvetenskap 2022

Peter Bergström, Pedagogiska institutionen, får 5 986 000 kr för projektet: Med sikte på elevcentrerat lärande i innovativa lärmiljöer: En longitudinell studie av undervisningspraktik och skolorganisation

Kristina Ledman, Pedagogiska institutionen, får 5 942 400 kr för projektet: Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning

Joakim Lindgren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, får 6 000 000 kr för projektet: Elevhälsan som marknad

Utlysningen Humaniora och samhällsvetenskap 2022

Lars Nyberg, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 4 275 000 kr för projektet: Kognition, hjärna och åldrande: 10-års longitudinell uppföljning

Marie Wiberg, Handelshögskolan, får 4 839 000 kr för projektet: Innovativa statistik och maskininlärningsmetoder för jämförelser av prediktion och utfall i registerdata

Malin Åkebo, Statsvetenskapliga institutionen, får 4 569 000 kr för projektet: Bortom vinnare och förlorare: Regionala variationer av fred efter den militära segern i Sri Lanka (REGIOPEACE)

Utlysningen Naturvetenskap och teknikvetenskap 2022

Catherine Bellini, Institutionen för fysiologisk botanik, får 3 200 000 kr för projektet: Deciphering the transcriptional networks that integrate light and hormone signaling pathways during adventitious root initiation in Arabidopsis

Yaowen Wu, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Molekylära mekanismer och funktioner för icke-kanonisk autofagi

André Mateus, Kemiska institutionen och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), får 4 000 000 kr för projektet: Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet

Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg

Micael Jonsson Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får 3 200 000 kr för projektet: Interaktioner mellan strandvegetation och löst organiskt kol påverkar betydelsen av terrestert material i boreala vattendrag

Kary Främling, Institutionen för datavetenskap, får 3 600 000 kr för projektet: Hur förklarande AI kan bli förståelig med hjälp av CIU

Kai-Florian Richter, Institutionen för datavetenskap, får 3 700 000 kr för projektet: Strategier för autonoma system för att lösa tvetydigheter i människa-system interaktion

Gesche Blume-Werry, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får 4 000 000 kr för projektet: Betydelsen av djupa rötter för kol-klimatåterkopplingen i upptinande permafrostjordar

Eric Libby, Institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 360 000 kr för projektet: Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram

Natalya Pya Arnqvist, Institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 600 000 kr för projektet: Dubbelt generaliserade formbegränsade additiva modeller

Richard Bindler, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, år 3 600 000 kr för projektet: Organisk kollagring i nordliga sjöar: in situ molekylär analyser av mineralisering och lagring av kol i sediment

Anders Wåhlin, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik och Institutionen för strålningsvetenskaper, får 3 600 000 kr för projektet: Nya avbildningsmetoder för att studera hjärnans avfallshantering

Anna Linusson Jonsson, Kemiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet: Molekylära och fysikokemiska förutsättningar för rationell design av effektiva antidot mot nervgasförgiftning

Florian Schmidt, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, får 3 600 000 kr för projektet: Ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning av fettsyror och lipiddroppar i levande celler

Gerold Jäger, Institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 600 000 kr för projektet: Effektiva Heuristiska Algoritmer för Handelsresandeproblemet Baserade på Mängdtoleranser

Vicenc Torra, Institutionen för datavetenskap, får 3 700 000 kr för projektet: Privacihet och komplexa data

Thomas Hellström, Institutionen för datavetenskap, år 3 700 000 kr för projektet: Robots with Causal Capabilities

Christer Grönlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 3 566 000 kr för projektet: Vibrations-lokaliseringsmikroskopi och vävnadsdekonstruktion i ultraljudsbildsekvenser - Banbrytande metoder för neuromuskulär avbildning

Aftab Nadeem, Institutionen för molekylärbiologi, får 4 000 000 kr för projektet: Mikrobiella protein-lipid interaktioner: Roll i värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar

Utlysningen Utvecklingsforskning 2022

Isabel Goicolea, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, får 799 360 kr för projektet: Narrativ för förändring: nätverksbyggande mellan feministiska forskare och aktivister i arbetet för säkra aborter i Latinamerika

Fredinah Namatovu, Institutionen för epidemiologi och global hälsa och Enheten för demografi och åldrandeforskning (EDÅ), får 4 631 000 kr för projektet: Reproduktiv hälsa och våld i nära relation bland kvinnor med funktionsnedsättning

Utlysningen Forskning om brottslighet 2022

Mojgan Padyab, Institutionen för socialt arbete, Enheten för demografi och åldrandeforskning och Enheten för polisutbildning, får 4 780 968 kr för projektet: Cyberbrottslighet: en longitudinell registerbaserad studie om demografiska, socioekonomiska och tekniska förklaringsfaktorer

Stefan Sundgren, Handelshögskolan, får 4 602 814 kr för projektet: Konkurs och brottslighet

Projekt som finansierats i utlysningen Medicin och hälsa 2022 hittar du via länken nedan.