"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gert Brodin

Jag är professor och gruppledare för "High density plasmas" som fokuserar på plasmafysik. Dessa plasmor förekommer inom astrofysik och kan skapas i laboratoriemiljöer med hjälp av högeffekt lasrar.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för fysik
Plats
Fysikhuset plan 4, Linnaeus väg 24, FA423 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag leder en forskargrupp som studerar plasmor i extrema miljöer. Detta innefattar höga tätheter (exempelvis vita dvärgar och neutronstjärnor), starka elektromagnetiska fält (från högeffektlasrar eller magnetarer) och i vissa fall även krökt rumtid. Vår grupp arbetar med modellutveckling och modellanalys.

På grund av de extrema miljöer som studeras blir en lång rad processor möjliga som traditionellt ligger utanför plasmafysiken, exempelvis kan det skapas elektron-positron par från extremt starka elektromagnetiska fält.

Biografi

Min forskarkarriär inleddes med forskarutbildning vid Umeå universitet där jag disputerade 1990 med professor Lennart Stenflo, Umeå universitet, som handledare. Min avhandling fokuserade på ickelinjära processer i plasmor, särskilt parametriska instabiliteter.

Physical review. E, American Physical Society 2023, Vol. 107, (3)
Al-Naseri, Haidar; Brodin, Gert
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2023, Vol. 30, (6)
Al-Naseri, Haidar; Brodin, Gert
Physical review. E, American Physical Society 2023, Vol. 108, (5)
Al-Naseri, Haidar; Brodin, Gert
Physical review. E, American Physical Society 2023, Vol. 107, (3)
Brodin, Gert; Al-Naseri, Haidar; Zamanian, Jens; et al.
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2022, Vol. 29, (4)
Al-Naseri, Haidar; Brodin, Gert
Reviews of Modern Plasma Physics, Springer 2022, Vol. 6, (1)
Brodin, Gert; Zamanian, Jens
Reviews of Modern Plasma Physics, Springer 2022, Vol. 6, (1)
Misra, Amar P.; Brodin, Gert
Physical review. E, American Physical Society 2021, Vol. 104, (1)
Al-Naseri, Haidar; Zamanian, Jens; Brodin, Gert
European Physical Journal D: Atomic, Molecular and Optical Physics, Springer 2021, Vol. 75, (1)
Ekman, Robin; Al-Naseri, Haidar; Zamanian, Jens; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Jenab, Seyyed Mehdi Hosseini; Brodin, Gert; Juno, James; et al.
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2021, Vol. 28, (11)
Misra, Amar P.; Chatterjee, Debjani; Brodin, Gert
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, American Physical Society 2020, Vol. 102, (4)
Al-Naseri, Haidar; Zamanian, Jens; Ekman, Robin; et al.
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2019, Vol. 26, (9)
Brodin, Gert; Ekman, Robin; Zamanian, Jens
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics: Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics, Vol. 100, (2)
Ekman, Robin; Al-Naseri, Haidar; Zamanian, Jens; et al.
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2019, Vol. 26, (2)
Jenab, S. M. Hosseini; Brodin, Gert
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2019, Vol. 26, (3)
Jenab, S. M. Hosseini; Spanier, F.; Brodin, Gert
Plasma Physics and Controlled Fusion, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2018, Vol. 60, (2)
Brodin, Gert; Ekman, Robin; Zamanian, Jens
Physical review. E, Vol. 97, (4)
Holkundkar, Amol R.; Brodin, Gert
Physics of Plasmas, Vol. 25, (7)
Jenab, Seyyed Mehdi Hosseini; Spanier, F.; Brodin, Gert
Plasma Physics and Controlled Fusion, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2017, Vol. 59, (1)
Brodin, Gert; Ekman, Robin; Zamanian, Jens
Physics of Plasmas, Vol. 24, (12)
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Physics Letters A, Vol. 381, (11) : 1033-1035
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Physica Scripta, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2017, Vol. 92, (1)
Brodin, Gert; Stenflo, Lennart; Juul Rasmussen, Jens
Physical review. E, AMER PHYSICAL SOC 2017, Vol. 96, (5)
Misra, Amar P.; Chatterjee, Debjani; Brodin, Gert
Physica Scripta, Vol. 91, (10)
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Physics of Plasmas, Vol. 23, (7)
Stenflo, L.; Brodin, Gert
Physica Scripta, Vol. 90, (6) : 1-2
Brodin, Gert
Annales Geophysicae, Vol. 33, (8) : 1007-1010
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Physics of Plasmas, Vol. 22, (10)
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Physica Scripta, Vol. 90, (6)
Brodin, Gert; Zamanian, Jens; Mendonca, J. T.
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, American Physical Society 2015, Vol. 92, (1)
Ekman, Robin; Zamanian, Jens; Brodin, Gert
Physica Scripta, Vol. 90, (8)
Mendonca, J. T.; Brodin, Gert
European Physical Journal D: Atomic, Molecular and Optical Physics, Vol. 69, (1)
Zamanian, Jens; Marklund, Mattias; Brodin, Gert
Physics Letters A, Vol. 378, (22-23) : 1632-1635
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Physics of Plasmas, Vol. 21, (12)
Brodin, Gert; Stenflo, L.
Contributions to Plasma Physics, Vol. 54, (7) : 623-625
Brodin, Gert; Stenflo, Lennart
Physics of Plasmas, AIP Publishing LLC 2014, Vol. 21, (3) : 032104-
Hussain, Azhar; Stefan, Martin; Brodin, Gert
Physics of Plasmas, American Institute of Physics (AIP) 2014, Vol. 21, (7) : 072126-
Modestov, M.; Bychkov, Vitaly; Brodin, Gert; et al.
Physics Letters A, Vol. 378, (5-6) : 549-550
Stenflo, Lennart; Brodin, Gert
Journal of Plasma Physics, Cambridge University Press 2014, Vol. 80 : 643-652
Wallin, Erik; Zamanian, Jens; Brodin, Gert
Journal of Plasma Physics, New York: Cambridge University Press 2013, Vol. 79, (4) : 377-382
Brodin, Gert; Holkundkar, Amol; Marklund, Mattias
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, USA: American Physical Society 2013, Vol. 88, (2) : 023107-
Brodin, Gert; Stefan, Martin
Journal of Plasma Physics, Vol. 79, (5) : 909-911
Brodin, Gert; Stenflo, Lennart
Journal of Plasma Physics, Cambridge University Press 2013, Vol. 79, (Special Issue 06) : 983-986
Brodin, Gert; Stenflo, Lennart
Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics, Vol. 30, (6) : 1765-1769
Hansson, Tobias; Wallin, Erik; Brodin, Gert; et al.
Physics of Plasmas, Vol. 20, (1)
Stefan, Martin; Brodin, Gert
Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, American Physical Society 2013, Vol. 88, (6) : 063105-
Zamanian, Jens; Marklund, Mattias; Brodin, Gert
New Journal of Physics, Vol. 14 : 073042-
Asenjo, Felipe A.; Zamanian, Jens; Marklund, Mattias; et al.
39th EPS Conference & 16th Int. Congress on Plasma Physics
Brodin, Gert; Stenflo, Lennart
Physica Scripta, Bristol: Institute of Physics Publishing (IOPP) 2012, Vol. 85, (3) : 035504-
Brodin, Gert; Stenflo, Lennart

Forskningsprojekt

28 april 2008 till 31 december 2010