"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gunilla B Dahlgren

Jag är forskarstuderande vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och affilierad till institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa, A5/D
Plats
6B, 3tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsprojekt handlar om handintensivt arbete med fokus på riskbedömning. Riskbedöms kvinnor och män lika? Observationsmetod används med skattningar av upplevd ansträngning för exponering av handaktivitet och kraft. Därtill används motsvarande tekniska mätningar med handledshastighet och muskelaktivitet. Riskbedömning är ett viktigt första steg vid implementeringen i det systematiska arbetsmiljöarbetet och medicinska kontroller såsom handintensivt arbete. Om riskbedömningens kvalitet är låg, så kan det innebära att risken under- eller överskattas. Åtgärden kan justeras och bli mer adekvat om riskbedömningens kvalitet är hög. Detta kan bidra till minskad arbetsrelaterad muskuloskeletal ohälsa och ett hållbart arbetsliv för kvinnor och män.  Denna kunskap kan vara av värde för forskare, kliniker i företagshälsa, chefer och arbetare.     

Min yrkeserfarenhet är som legitimerad fysioterapeut inom rörelse-stödjeområdet och ortopedi, och ergonom inom företagshälsa. Jag har specialistkompetens i ortopedi och ergonomi. Min anställning är som belastningsergonom på Arbets- och Miljömedicin, Norrlands Universitetssjukhus. Där bedömer jag arbetssjukdomar och undersöker arbetsexponering, undervisar på Umeå Universitet, nätverkar, utbildar och ger stöd till ergonomer i norra Sverige.

Bioengineering, MDPI 2023, Vol. 10, (7)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
Applied Ergonomics, Elsevier 2023, Vol. 112
Eliasson, Kristina; Lewis, Charlotte; Hellman, Therese; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (24)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Eliasson, Kristina; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Dahlgren, Gunilla; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (4)
Eliasson, Kristina; Dahlgren, Gunilla; Hellman, Therese; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (17)
Eliasson, Kristina; Palm, Peter; Nordander, Catarina; et al.
PLOS ONE, Public library science 2017, Vol. 12, (12)
Aboagye, Emmanuel; Hagberg, Jan; Axén, Iben; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2010, Vol. 32, (3) : 386-90
Dahlgren, Gunilla; Carlsson, Daniel; Moorhead, Anne; et al.
Nordisk fysioterapi, Vol. 6 : 134-143
Dahlgren, Gunilla; Hjalmarsson, Ulla; Lundin-Olsson, Lillemor

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2024