Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Gunnar Sjöberg

Gunnar Sjöberg

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar alltså halvtid på institutionen och delar arbetstiden mellan undervisning och forskning. I första hand är jag engagerad i utbildningen av speciallärare som har inriktning mot matematik. På utbildningen jobbar jag med undervisning men också med handledning och examination av examensarbeten. Även på forskningsområdet ligger fokus på det specialpedagogiska området med inriktning på de elever som har svårigheter att nå upp till en godkänd nivå i matematik. För närvarande driver jag ett treårigt projekt finansierat av Lärarhögskolan vid UmU där jag studerar kommunikationen under matematiklektioner i åk 4-6. Förutom detta arbetar jag också med kursutveckling, handledning av doktorander samt är en av institutionens två ombud för lika villkor.

2020
Journal of School Nursing, Sage Publications 2020, Vol. 36, (1) : 61-78
Ragnarsson, Susanne; Myléus, Anna; Hurtig, Anna-Karin; et al.
2019
Scandinavian Journal of Public Health
Ragnarsson, Susanne; Johansson, Klara; Bergström, Erik; et al.
2017
Pedagogiska Magasinet, Lärarförbundet 2017, (4) : 76-78
Popov, Oleg; Sjöberg, Gunnar
2016
Ethnography and Education, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (3) : 237-252
Silfver, Eva; Sjöberg, Gunnar; Bagger, Anette
2016
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Göteborg: Göteborgs universitet 2016, (1) : 81-85
Sjöberg, Gunnar; Albertsson, Ulf; Lindholm, Katarina
2015
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 3, (1) : 37-48
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.
2015
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2015, Vol. 20, (1) : 55-75
Sjöberg, Gunnar; Silfver, Eva; Bagger, Anette
2014
Matematikundervisning i praktiken, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2014 : 111-119
Sjöberg, Gunnar
2014
Pedagogiska Magasinet, Stockholm: Lärarförbundet 2014, (3) : 40-43
Sjöberg, Gunnar; Silfver, Eva
2013
International Journal of Qualitative Methods, University of Alberta, Int. Inst. of Qualitative Methodology, Edmonton Clinic in Health Academy, Edmonton, Canada 2013, Vol. 12 : 39-51
Silfver, Eva; Sjöberg, Gunnar; Bagger, Anette
2012
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF, linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2012 : 151-160
Nyroos, Mikaela; Bagger, Anette; Silfver, Eva; et al.
2011
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, (3) : 11-16
Sjöberg, Gunnar; Bergström, Mike; Nyberg, Cicki
2009
Different learners – different math?: Proceedings of the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Vasa, Finland: 2009 : 85-100
Sjöberg, Gunnar; Nyroos, Mikaela
2008
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Göteborgs universitet 2008, (3) : 13-18
Sjöberg, Gunnar
2006
Spesialpedagogikk, (04) : 10-15
Sjöberg, Gunnar
2004
Democracy and participation. A Challenge for Special Needs Education in Mathematics, Örebro: Örebro universitet 2004 : 14-10
Sjöberg, Gunnar
2003
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, (2) : 14-20
Sjöberg, Gunnar
2002
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: 2002, (1-2) : 191-194
Sjöberg, Gunnar
2001
En matematikk for alle i en skole for alle: Rapport fra det 1. nordiske forskerseminar om matematikkvansker, Forum for matematikkvansker 2001 : 181-188
Sjöberg, Gunnar
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.
Ragnarsson, Susanne; Johansson, Klara; Bergström, Erik; et al.