"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Gunnel Gustafsson

Gunnel Gustafsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 27-33
Gustafsson, Gunnel; Lundmark, Kjell
The new Arctic, Cham: Springer 2015 : 315-325
Gustafsson, Gunnel; Røgeberg, Marianne
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:2
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 1-9
Lidström, Anders; Gustafsson, Gunnel
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Statsvetenskaplig tidskrift 2010, Vol. 112, (5) : 179-191
Gustafsson, Gunnel; Lundmark, Kjell
"The Substantive Representation of Women – theoretical and methodological problems": panel 333
Johansson, Olof; Gustafsson, Gunnel
Signs, Vol. 34, (1)
Gustafsson, Gunnel; Kolam, Kerstin
Nature, Vol. 449, (18)
Gustafsson, Gunnel; Jacobsson, Carl; Glynn, Carolyn
Statens offentliga utredningar, 44
Hirschfeldt, Johan; Gustafsson, Gunnel; Milton, Anders; et al.
International Political Science Association
Wimelius, Malin E.; Gustafsson, Gunnel
Rösträtt för barn: en demokratiska framtidsfråga? : 31-47
Gustafsson, Gunnel
Umeå: Umeå universitet 1972
Gustafsson, Gunnel