"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hanna Axén

Hanna Axén

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt projekt undersöker våra svenska boreala urskogar och hur deras upptag och lagring av kol påverkas av olika miljöfaktorer. Jag kommer att etablera ett nätverk av skogar där de relevanta kolflödena och kollagren ska mätas. Dessa kan sedan jämföras med närliggande produktionsskogar och på så sätt ge en mer omfattande och detaljerad bild av hur dessa ekosystem fungerar, i ett förändrat klimat och som en del i klimatsystemet.

Min huvudhandledare är Daniel Metcalfe, och medhandledare är Anders Ahlström (Lunds universitet) och Gustaf Hugelius (Stockholms universitet).

Forskargrupper

Gruppmedlem