Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biogeokemi

Forskningen behandlar biogeokemiska processer och effekter av miljöförändringar i terrestra och akvatiska ekosystem.

Av primärt intresse är interaktionerna mellan abiotiska faktorer och biologiska processer i boreala och arktiska ekosystem. Terrestra projekt fokuserar på omsättning av näringsämnen (kol, kväve, fosfor och svavel) och kontamineringar (Hg, Pb och persistenta organiska föroreningar) i den arktiska marken. I våra akvatiska projekt studerar vi; 1) effekter av alloktont organiskt material på sjöars produktion och respiration; 2) emission av koldioxid och metan från sjöar och vattendrag; samt 3) inverkan av klimat och kvävedeposition på nordliga sjöar. En viktig del av vår forskning är studier av interaktioner mellan terrestra och akvatiska system för att bättre förstå ekosystemens funktion och respons på miljöförändringar. Forskning genomförs i samverkan med svenska och internationella universitet och med Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Forskningen inkluderar jämförande studier längs klimatgradienter i norra Sverige (boreal-alpin/arktisk) och experimentella studier i lab och i fält.

Kontaktperson

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02