"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biogeokemi

Forskargrupp Forskningen behandlar biogeokemiska processer och effekter av miljöförändringar i terrestra och akvatiska ekosystem.

Forskningen behandlar biogeokemiska processer i terrestra och akvatiska ekosystem. Klimateffekter och interaktioner mellan abiotiska faktorer och biologiska processer i boreala och Arktiska vatten, mark och sediment är av särskilt intresse. Akvatiska projekt studerar produktion och respiration, emission av koldioxid och metan, och kolinlagring i sediment, i sjöar, vattendrag, kustområden och marina system. Terrestra projekt fokuserar på omsättning av kol, kväve och fosfor i jordar och våtmarker.

En viktig del av vår forskning är studier av interaktioner mellan terrestra och akvatiska system för att bättre förstå ekosystemens funktion och respons på miljöförändringar (av t ex kvävedeposition, markanvändning, klimat). Forskning genomförs i samverkan med svenska och internationella universitet och med Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Forskningen inkluderar jämförande studier längs klimatgradienter i norra Sverige (boreal-alpin/arktisk) och experimentella studier i lab och i fält.

Kontaktperson

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Geovetenskap

Forskningsprojekt

Mer om vår forskning

Global Environmental Changes Reduce Plankton Quality

Global environmental changes reduce the levels of omega-3 polyunsaturated fatty acids in plankton of northern lakes, thereby lowering their supply to wildlife and humans.

This video summarizes the main findings of the research article: Lau, D. C. P., Jonsson, A., Isles, P. D., Creed, I. F., & Bergström, A.-K. (2021). Lowered nutritional quality of plankton caused by global environmental changes. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15887

Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten

Umeåforskare visar att kolutsläppen från floder och sjöar överstiger kolexporten till Arktiska oceanen.

Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

Studier betonar variationen i organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis, mer uttalad än i varmare klimat

Klimatforskning avslöjar möjliga framtidsscenarion i Arktis

"Vi sitter inne på kunskap som måste ut. Mycket är fortfarande fel i textböckerna", säger Jan Karlsson.

Globala förändringar påverkar algproduktion i nordliga sjöar

Ökande temperaturer och brunifiering kan både hämma och gynna algtillväxt i nordliga sjöar.

Senast uppdaterad: 2024-04-16